dinsdag 17 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Oostland, logistieke regio van de toekomst

Oostland, logistieke regio van de toekomst

Oostland, logistieke regio van de toekomst

Lansingerland – Dankzij de centrale ligging heeft onze regio een enorme aantrekkingskracht op bedrijven, waaronder grote logistieke bedrijven. Bedrijventerreinen als Klappolder, Bleizo en Prisma ontwikkelen zich in hoog tempo. Maar welke impact hebben deze regionale ontwikkelingen op het Oostland? Wat zijn de gevolgen de gevolgen voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van Oostlandse bedrijven?

Peter Tetteroo

VNO-NCW Oostland organiseerde dinsdag 9 april een presentatie in het auditorium van de Greenery in Bleiswijk met als onderwerp: Hoe houden we het Oostland bereikbaar?

A12 corridor Lansingerland

Ruud Ergas kwartiermaker van de Holland Railterminal, liet allereerst zien dat de A12 corridor Lansingerland zevende staat op de lijst van logistieke hotspots van Nederland. Dat betekent dat er in en om Lansingerland ontzettend veel verkeer dat goederen transporteert te verwerken is. Er moeten oplossingen bedacht worden om die verkeer te laten stromen. Om die reden is er een roll-on roll-off railterminal langs de snelweg A12 bij Bleiswijk gepland zodat veel goederen over het spoor getransporteerd kunnen worden. Dat gaat van teler via de vrachtwagen naar de overslag van de railterminal. Dan via internationaal transport over het spoor naar het eindstation, bijvoorbeeld Berlijn. Hierna volgt natransport over de weg naar de ontvanger. Tien treinen vervangen 400 trailers. Dat scheelt in de CO2 uitstoot, snelheid, chauffeurs (er is een tekort aan chauffeurs) en tolwegen.

Kansen voor alle Lansingerlanders

Kathy Arends, wethouder van de gemeente Lansingerland, voorzag dat er door de populariteit van het Oostland veel werkgelegenheid ontstaat, wat kansen biedt voor alle Lansingerlanders, ook diegenen met afstand tot de arbeidsmarkt. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen moet goed zijn, niet alleen via de weg, ook via openbaar vervoer en een veilig fietspadennetwerk. Zoveel inwoners hebben ook impact op onderwijs en de woningbouw. Allemaal ontwikkelingen die volop gaande zijn.

Koppeling verkeerssystemen

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, hield een pleidooi voor de koppeling van alle verkeerssystemen (stoplichten en andere obstakels) die ten goede zullen komen aan de doorstroming van het verkeer. Ook moeten we op de hoede zijn voor sluipverkeer van de A12 naar de A16. Vermeulen kreeg vragen uit de zaal over hoe hij dat gaat oplossen, waarop de gedeputeerde zei dat alles in gang gezet moet worden, niet meer te veel praten, maar gaan doen en dat ook de ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen in her naar oplossingen zoeken voor logistieke problemen.

Toekomst logistieke probleem

Dirk-Jan de Bruijn, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, stipte de toekomst van het logistieke probleem nog eens aan. De verkeersintensiteit neemt toe. 75% van de vracht gaat nu over de weg. Als we niets doen nemen de files toe en zal in 2030 de ochtendspits naadloos overgaan in de avondspits met als gevolg meer ongelukken, meer verkeersdoden, slecht voor het klimaatakkoord en hoe komen mensen en goederen nog op tijd op de plaats van bestemming. Niets doen is dus geen optie. Door het verzamelen en delen van data tussen verkeersmanagement, mobiliteit en logistiek moeten alle partijen hun voordeel doen. Kun je in de vrachtwagen zien wanneer de brug open gaat, waar er gewerkt wordt aan de weg, wat de beste tijd om te gaan rijden, hoe voorkom je leeg rijden, minder zoeken naar een parkeerplek enzovoort. De mate waarin vervoerders digitaliseren bepaalt de voordelen die ze ontvangen.

Verantwoording vrachtwagenbouwers

Tot slot liet Léon de Groot, director business support, marketing & communications bij Scania, onder meer zien op welke brandstoffen hun vrachtauto’s rijden en in de toekomst zullen rijden met daarbij de besparing op CO2 uitstoot in percentages. Auto’s die rijden op CNG/LNG (gas) besparen 15% op CO2 uitstoot, biogas tot 90%, HVO (diesel van plantaardige oliën) tot 90%, biodiesel tot 66%, ethanol tot 90% en hybride+HVO tot 93%. In de toekomst wordt voorzien dat er ook auto’s op batterijen zullen rijden en op brandstofcel met waterstof. De Groot besloot zijn presentatie met de volgende conclusies, Duurzaamheid is essentieel voor onze huidige en toekomstige business, connectiviteit speelt een belangrijke rol in efficiënt transport, en energie efficiëntie is ook te halen met hier en nu oplossingen. Vrachtwagenbouwers moeten hun verantwoording nemen in de duurzame toekomst.

Check Also

Eerste batterij bij een sportclub in Nederland feestelijk geopend

Bergschenhoek - Onder grote belangstelling nam wethouder Albert Abee vrijdag 6 september bij tennisvereniging LTC Triomf in Bergschenhoek een grote batterij voor zonne-energie feestelijk in gebruik. De wethouder, verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid binnen de gemeente Lansingerland, deed dit onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de KNLTB en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geef een reactie