donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Heden & Verleden » Drie klassen van de Pius X school te Bergschenhoek
Een derde deel van de leerlingen van de school in juli 1933. Met het hoofd der school de heer C.J. Nunnink en mej. M.E. Valkenburg. Leerlingen bovenste rij: v.l.n.r.: Harry Nunnink Kees Ruigrok Huub Ruigrok Kees Granneman Piet Huisman Cor van der Meer Jan Ruigrok en Bernhard Heitman. Daar onder vanaf geheel links: Bertus Beckers Piet Ruigrok Nel Kouwenhoven Greet Hoogenes Corrie Verberg Zwaantje Baars Alie Baars Toos Kerver Greet Liebregts en Annie van Dijk P.dr. Daar onder v.l.n.r. en beginnend iets naar rechts: Bep Kouwenhoven -?- -?- Cato Sauer Dora Kerver -?- - ? - . Voorste rij v.l.n.r.: George Granneman Jaap Verberg Sjaak Nunnink Joop Nunnink Cor Hoogenes en Piet van der Meer.

Drie klassen van de Pius X school te Bergschenhoek

In deze aflevering (195) van Heden & Verleden plaatsen we een aantal klassenfoto’s van de Pius X school te Bergschenhoek.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Drie klassen van de Pius X school te Bergschenhoek

In deze aflevering vier foto’s van de Pius X school uit de periode 1930-1980. Met dank aan Gerard Bosman voor de kleurenfoto’s en de bijbehorende namen.

De oudste foto werd naast de eerste Pius X school genomen. Deze stond schuin achter de dorpskerk. Het gebouw had drie lokalen. En was van 1925 tot 1950 in gebruik als r.k. lagere school.
De andere foto’s zijn in of bij de school aan de Smitshoek genomen. Deze was in gebruik van 1950 tot 1981. De school aan de Smitshoek opende op 4 september 1950 met vier klaslokalen. Drie lokalen met de ramen langs het schoolplein en één klas keek uit op veenplasje ‘t Akkertje. Later kwamen er een gymzaal, een vijfde lokaal en een losstaand noodlokaal bij. Het Lager Onderwijs had in die tijd zes leerjaren. Je zat in de 1e t/m de 6e klas. In vroegere tijden was er ook nog een 7e en 8e klas voor wie niet naar het voortgezet onderwijs ging. Vanaf 1946 was er in Bergschenhoek een r.k. kleuterschool voor de 4- en 5-jarigen in een apart gebouw. Vanaf 1981 was de Pius X school in Boterdorp gevestigd op de hoek Goudwinde – Veld en Beemd. Die startte toen met geïntegreerd onderwijs als Katholieke Basisschool Pius X. Dat was vooruitlopend op de Wet op het Basisonderwijs uit 1985.

Check Also

De Reclame Courant van Winkeliers Vereeniging Eendracht

Tegenwoordig heeft iedere dorpskern een winkeliersvereniging. Ook Lansingerland. De middenstand is echter al sinds jaar en dag op creatieve wijze bezig hun waar onder de aandacht te brengen. In een oude uitgave van de Reclame Courant van Winkeliers Vereeniging Eendracht, opgericht op 2 december 1936 te Berkel en Rodenrijs, zijn de verschillen tussen nu en toen goed te zien, maar er zijn ook overeenkomsten.

Geef een reactie