donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Algemeen » Voorjaarswandeling voor Ethiopië

Voorjaarswandeling voor Ethiopië

Voorjaarswandeling voor Ethiopië

Bergschenhoek – Op zaterdag 11 mei organiseert Centrum Internationaal in samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Rotta een voorjaarswandeling. Deze wandeling heeft als doel om geld op te halen voor deze stichting die al sinds 2007 actief is in Ethiopië. De organisatie zet zich in voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Marianne Karsemeijer

Peter en Lianne Engelen zijn beiden erg betrokken bij de stichting. Het initiatief voor de wandeling komt dan ook bij hen vandaan. De stichting is ontstaan uit een groep mensen die werkten met kinderen met een verstandelijke beperking. Peter heeft zich in 2012 aangesloten. Hij is niet werkzaam in het onderwijs maar heeft een financiële achtergrond en is de penningmeester van de stichting. Peter en Lianne hebben zelf twee kinderen met een verstandelijke beperking waardoor het werk van de stichting hen na aan het hart ligt. Peter vond het een uitdaging om in een Afrikaans land aan de slag te gaan en te kijken wat er mogelijk was.

Schoolproject

De stichting is begonnen in de stad Bahir Dar aan het Tana meer. Een behoorlijk grote stad. Op grote terreinen staan scholen voor lager onderwijs, waar zo’n 800 tot 2000 kinderen naartoe gaan. Kinderen met een verstandelijke beperking gingen of niet naar school of werden door hun ouders verstopt. Als ze wel naar school gingen kwamen ze totaal niet tot hun recht. Centrum Internationaal is toen begonnen met de bouw van een lokaal op het terrein waar ze kleine groepen van 15 tot 20 kinderen met een verstandelijke beperking kunnen opvangen. Ze worden uit de klassen gehaald en krijgen daar een aangepast leerprogramma. De stichting zorgt er ook voor dat de leerkrachten worden opgeleid. Dit doen ze in samenwerking met de plaatselijke universiteit. Het mooie is dat de kinderen gewoon op hetzelfde terrein les krijgen als de gezonde kinderen. De leerlingen hebben wel met elkaar te maken. Zo leren de gezonden kinderen omgaan met de kinderen die anders zijn. De ouders krijgen ook steeds meer begrip voor de situatie. Ze denken dat een kind met een beperking niets kan, maar ze zien door het onderwijs wat ze krijgen dat ze wel degelijk bepaalde vaardigheden hebben. Op drie scholen zijn nu aparte lokalen gerealiseerd voor leerlingen met een beperking en docenten opgeleid.

Meer bekendheid in deze regio

Om aan het nodige geld te komen om de projecten te bekostigen organiseert de stichting allerlei activiteiten, zoals de wandeling op 11 mei. Maar het meeste geld komt van stichtingen en fondsen die de projecten graag willen steunen.
De stichting wil graag haar netwerk uitbreiden naar Zuid-Holland. De meeste sponsoractiviteiten vinden plaats in Brabant. Deze wandeling is een eerste activiteit in deze regio. De wandeling heeft als doel om geld op te halen voor het realiseren van speelplaatsen bij de drie scholen, daarnaast is er volop gelegenheid om tijdens het wandelen meer te weten te komen over de ontwikkeling op de scholen. De medewerkers van Rotta zullen ook het een en ander te vertellen hebben over de natuur rondom het Rottagebouw. Na de wandeling volgt er een gezellige maaltijd met soep en broodjes. De catering wordt waarschijnlijk verzorgd door activiteitencentrum de Aspergeakker uit Zoetermeer, een centrum voor mensen met een beperking. Voor mensen die minder ter been zijn zal er tijdens de wandeling een film van Rotta getoond worden.

U kunt zich opgeven tot 1 mei via centruminternationaal@gmail.com. De kosten zijn
€ 17,50 per persoon, deze kunt u overmaken naar Stichting Het Centrum Internationaal,
NL 49 INGB 000 529 8248, onder vermelding van voorjaarswandeling. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op www.centrum-internationaal.nl.

Check Also

Cultuur en historie op Open Monumentendag

Lansingerland - Dit jaar zullen op Open Monumentendag naast de historische punten ook culturele instanties hun deuren openen voor het publiek. Cultureel en historisch Lansingerland binden hun krachten door één route te vormen; de Weg van Momenten.

Geef een reactie