woensdag 21 augustus 2019 | week 34
Home » Algemeen » Prestigieuze Onderzoeksprijs voor Berkelse leerkracht

Prestigieuze Onderzoeksprijs voor Berkelse leerkracht

Prestigieuze Onderzoeksprijs voor Berkelse leerkracht

Berkel en Rodenrijs – Angela Jansen-Zandbergen, werkzaam op basisschool Het Baken, heeft de 10xBeter! Onderzoeksprijs 2019, van Fontys gewonnen. Zij ontving de prijs woensdagavond 20 maart uit handen van bestuursvoorzitter van Optimus, Harrie van de Ven, tijdens Kennisplaza, het jaarlijkse onderwijsevenement van Fontys Pro Educatie.

Marianne Karsemeijer

Angela is twee dagen in de week leerkracht van groep 6 en op vrijdag is zij coördinator van de meer begaafde kinderen op school. Ze helpt en begeleidt ze waar nodig. Het lesgeven aan begaafde kinderen is een hele uitdaging. Zij ontwikkelen zich grilliger dan gemiddelde leerlingen. Vaak komen zij moeilijk tot leren. Drie jaar geleden was er geen beleid op school voor het lesgeven aan deze groep. De andere leerkrachten liepen net als Angela tegen dit probleem op. Er is toen een werkgroep samengesteld om beleid te ontwikkelen en structuren uit te zetten. In deze periode ging Angela een masteropleiding bij Fontys volgen. Dit was de opleiding Educational Needs. In deze opleiding heeft zij zich verdiept in leerlingen die meer kunnen.

Onderzoek

Voor haar afstudeeronderzoek heeft Angela haar medeleerkrachten gevraagd waar zij bij het lesgeven aan begaafde leerlingen tegenaan liepen. Ze wilde met haar onderzoek de situatie voor begaafde leerlingen verbeteren en tegelijkertijd ook de vaardigheden van de leerkrachten. Er was toendertijd niet veel lesmateriaal aanwezig. Alleen voor rekenen was er wat verrijkingsmateriaal. Ze besloot dan ook op het gebied van rekenen door te gaan en uiteindelijk vond ze een model dat geschikt was om kinderen met leren te helpen. Dit was het TASC model (Thinking Actively in a Social Context) van Belle Wallace. Uit het onderzoek bleek dat leerlingen zich beter oriënteren op de bedoeling van hun taak en hun resultaat bewust evalueren met hulp van dit model. Na overleg met haar collega’s zijn ze het model gaan uitproberen op een groep leerlingen en het bleek dat zij het fijn vonden om mee te werken. Uiteindelijk was de conclusie dat de leerlingen het model niet constant gebruiken, maar als ze voelen dat ze vastlopen pakken ze het erbij en kunnen ze heel gericht stapjes zetten volgens het model.

Meer nodig

Binnen de school wordt nu gekeken wat er nog meer nodig is en welke kinderen meer nodig hebben. Het team volgt daar ook studiedagen voor zodat de leerkrachten in staat zijn de kinderen die meer begaafd zijn te herkennen. Daarnaast heeft de school ‘level werk’ aangeschaft, een methode met meerdere vakken, met meer uitdaging. In de komende tijd zullen ze deze methode gaan implementeren.
Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk bij de eigen groep betrokken te houden. Er worden zo mogelijk groepjes gevormd zodat de kinderen elkaar kunnen helpen en samen het TASC model kunnen gebruiken.

Prijs

Fontys reikt ieder jaar een onderzoeksprijs uit aan een student van één van de drie master opleidingen, Leren en Innoveren, Leadership in Education en Eduacational Needs. In november werden hier tien genomineerden uitgekozen. Deze studenten moesten een pitch maken die op You Tube te bekijken is, een banner en een artikel in een speciale Glossy van Fontys. Tijdens Kennisplaza, op 20 maart, bleek dat Angela de winnaar is. De jury vond het vooral sterk dat ze zowel leerlingen als leerkrachten bevraagd had, waardoor ze een betere conclusie kon trekken.
“Dankzij ambitieuze collega’s als Angela hebben we hier in de omgeving een goede naam”, aldus adjunct-directrice Karin van der Zon van Het Baken.

Check Also

Spreekuur SAMEN Doen

Lansingerland – Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Sport Fonds, Stichting Leergeld, Welzijn Lansingerland, Bibliotheek/Taalhuis, MEE en …

Geef een reactie