woensdag 21 augustus 2019 | week 34
Home » Algemeen » De Levende Tuin Bleiswijk heeft nu ook een eigen stichting

De Levende Tuin Bleiswijk heeft nu ook een eigen stichting

De Levende Tuin Bleiswijk heeft nu ook een eigen stichting

Bleiswijk – Op vrijdag 29 maart is de stichting ‘De Levende Tuin Bleiswijk’ opgericht. De acte van oprichting is ondertekend door vertegenwoordigers van de vijf basischolen in Bleiswijk (De Poort, De Oosthoek, Anne Frankschool, Klimophoeve en De Wiekslag), BSO Zus en Zo en Melanchthon Business School/Lentiz mbo Oostland. Notariskantoor Van Benthem en Keulen uit Utrecht heeft de oprichting mede mogelijk gemaakt.

Twee weken geleden is de educatieve schooltuin in Bleiswijk officieel geopend door wethouder Ankie van Tatenhove. De hoofddoelstelling van de schooltuin is het mogelijk maken van natuur- en milieueducatie voor jongeren in Bleiswijk. Met dit doel is het aanbod van allerlei groene leeractiviteiten in de tuin gericht op het vergroten van kennis op het gebied van leefomgeving, gezonde voeding en leefstijl. Tenslotte draagt de schooltuin bij aan samenwerking tussen buitenschoolse opvang, basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Bleiswijk.

Middelen

Met alle partners zijn groene activiteiten tot aan de zomervakantie afgesproken. Voor het komende schooljaar wordt een educatief programma voor alle leerlingen op poten gezet, dat zich de komende schooljaren verder zal ontwikkelen. Om al deze activiteiten te realiseren zijn (financiële) middelen nodig, ook voor aanleg en onderhoud van De Levende Tuin Bleiswijk. De stichting wil dit mogelijk maken bijvoorbeeld door het werven van fondsen en het bevorderen en organiseren van sponsoracties. Het bestuur onderzoekt ook mogelijkheden voor ouders en andere belangstellenden om vriend te worden van de schooltuin via de stichting.

Naamgeving

Het bestuur heeft niet zonder reden gekozen voor de naam ‘De Levende Tuin Bleiswijk’. Met toestemming van de (landelijke) Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is de naam van dit klimaatvriendelijke tuinconcept opgenomen in de naam van de educatieve schooltuin in Bleiswijk.
Na de oplevering in 2017 van het nieuwe schoolgebouw van Melanchthon Business School bleef een terrein van circa 0,6 hectare over aan de Wilgenlei. In samenspraak met de gemeente Lansingerland is daarvoor de bestemming van de educatieve schooltuin gevonden. Op 8 februari 2018 is een gebruiksovereenkomst ondertekend waarbij de gemeente de grond in bruikleen beschikbaar heeft gesteld aan Melanchthon. De schooltuin aan de Wilgenlei is gericht op leerlingen van alle Bleiswijkse basisscholen, kinderen van BSO ‘Zus en Zo’ en op leerlingen en studenten van MBS en MBO Oostland.

Check Also

Spreekuur SAMEN Doen

Lansingerland – Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Sport Fonds, Stichting Leergeld, Welzijn Lansingerland, Bibliotheek/Taalhuis, MEE en …

Geef een reactie