maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Lezersschrijven » Oproep: stop de houtkap!

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente?
Ik wandel veel en graag in ons mooie recreatiegebied van de Rottemeren. Afgelopen maanden tot op heden heeft er een enorme kaalslag plaatsgevonden in dit gebied. Essentakziekte. Bij een ieder bekend, gezien de reeds eerder ingezonden brieven in dit blad.
En zegt Staatsbosbeheer: we voldoen aan herplantplicht. Maar het duurt een mensenleven eer er weer een behoorlijke boom staat. Als ik de site WUR (Wageningen University Research) google op essentakziekte staat er o.a. dat het weinig zinvol is om alle aangetaste bomen te verwijderen.
Groot was mijn verbazing toen ik laatst langs de Merenweg in Bleiswijk opmerkte dat alle dikke, grote bomen aan weerszijden van de weg een rode stip hebben. Nu is het broedseizoen in gang, (hoeveel vogels zijn met de noorderzon vertrokken door deze bomenkap) dus er is een tijdelijke stop met kappen. Maar na juni wordt dit weer hervat. Ook verderop staan nog honderden bomen met een rode stip en en dat zijn niet alleen essen!!
Nu hebben we de laatste tijd de mond vol over klimaatdoelen enz.: emissie, CO2, “van het gas af”…
Volgens mijn nuchtere verstand zuiveren bomen de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Dus hebben we die bomen hard nodig in deze overvolle Randstad. Voor onze gezondheid! En wat betreft “van het gas af”: er gaan nu al wekelijks tonnen (gewicht) aan houtsnippers naar verbrandingsinstallaties.
Jammer dat de plaatselijke politiek en zéker de groene politiek zich helemaal niet laat horen.
Wilt u ook dat deze houtkap stopt?
U kunt op mijn mail reageren via redactie@de-heraut.nl en vermeld daarbij ‘stop de houtkap’.
Kan ik met uw steun alsnog een bezwaarschrift indienen en/of kunnen we actie ondernemen om voorlopig een halt toe te roepen aan deze houtkap?!

Tineke van der Knaap
Bleiswijk

Check Also

Verlichting in Sterrenpark

De verlichting in het Sterrenpark is heel slecht. Sinds de zomer is er één lantaarnpaal …

Geef een reactie