maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Politiek » Cultuurhuis Blok B in Berkel

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland – Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Freek J. Zijlstra

Het is de ambitie van het college van b. en w. om in elke kern een Cultuurhuis te realiseren. Inmiddels is in Bleiswijk Theater ’t Web geopend en in Bergschenhoek wordt de laatste hand gelegd aan De Cultuurfabriek (voorheen Spectrum). In 2017 zijn de Cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’, de Nota Cultuurhuizen en de Nota Bibliotheek Lansingerland vastgesteld. De raad is op culturele excursie geweest om zich in den lande te laten inspireren, onder andere door een bezoek aan het Zeeuws Museum in Middelburg en de Chocoladefabriek in Gouda.

Wat willen inwoners?

Het college heeft Rotterdam Festivals een publieksonderzoek laten doen naar de vrijetijdsbesteding van de inwoners van Lansingerland. Men heeft in beeld gebracht welke groepen mensen er in Lansingerland wonen en wat hun eigenschappen en voorkeuren zijn. Zo is gekeken naar ligging van de gemeente, demografie, lifestyle, economische factoren, wijze van wonen en financiën. Voor inwoners kan deelnemen aan culturele activiteiten ongebruikelijk zijn, vanzelfsprekend of een mogelijke optie. De onderzoekers stellen vast dat inwoners liever kiezen voor nieuw elan en nieuwe dwarsverbanden die aansluiten op de omgeving. Berkel kent relatief veel gezinnen die bestaan uit actieve families en zogenaamde stedelijke toekomstbouwers.
De onderzoekers zien kansen voor wat zij Klassieke Kunstliefhebbers noemen, vanwege het wegnemen van fysieke drempels en het tonen van sterke interesse. Ook families zijn kansrijk. Als het aanbod dichtbij wordt gebracht blijft er meer tijd met elkaar over.

Wat is haalbaar en nodig?

Het college heeft door BMC een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren en gevraagd met een concept te komen. Daaruit blijkt dat 70% van de bevolking van Lansingerland potentieel geïnteresseerd is in cultuur. Families dicht-bij-huis activiteiten zoeken. Cultuur, kennisoverdracht en ontmoeting staan daarbij centraal en bibliotheek, film, podium en horeca zijn dragende functies.
Men denkt aan twee filmzalen (50 + 75 personen) voor inhoudelijke filmprogrammering en aanbod voor de jeugd en een multifunctionele zaal (250 personen) voor amateurtoneel, gebruik door verenigingen, onderwijs, groot filmdoek en voor activiteiten in het kader van jongerencultuur. Bovendien zijn studioruimten voor workshops en cursussen gewenst.

Vervolg

Na de beeldvormende avond wordt het plan voor een Cultuurhuis Berkel verder uitgewerkt en zullen daaraan de financiële consequenties gekoppeld worden. Die nota wordt vervolgens voorgelegd aan de raad nog vóór de vaststelling van de (financiële) Kadernota.
Voor de locatie heeft het college een voorkeur voor de oostkant van het centrum uitgesproken, maar de onderzoekers spreken nog over het nieuw te bouwen blok 5 in Berkel-Centrum-West.

Check Also

Mijlpaal voor Schaatsvereniging Lansingerland

Lansingerland - Het heeft even geduurd maar de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een inline-skatebaan op het wielerparcours van Sportpark Noordrand aan de Doenkade nu nog bekend onder de naam Ahoy Wielerparcours.

Geef een reactie