maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Politiek » Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Lansingerland – In de commissie Algemeen Bestuur spraken de raadsleden over de door het college opgestelde nota Grondbeleid. In deze nota worden de volgende punten behandeld: het Lansingerland grondbeleid, de beschikbare instrumenten en de wijze waarop deze worden ingezet, de spelregels die worden toegepast en een doorkijk naar de toekomst (zoals de nieuwe Omgevingswet). In dit artikel gaan we kort in op de uitwerking van het grond(prijs)beleid voor sociale woningbouw en woningbouw voor starters / middenhuur.

Peter Tetteroo

Voor de woningbouwcategorieën sociaal en starters en middenhuur maakt de gemeente bij de verkoop van grond afspraken over de termijn waarin ze beschikbaar blijven voor de doelgroep en de grootte van de te bouwen woningen. In de nota gaat de gemeente uit van een (minimale) termijn van 20 jaar voor sociaal en 15 jaar voor starters en middenhuurders. Voor de woningen in de categorie starters en middenhuur worden er ook afspraken gemaakt over de maximale indexatie van de huurprijzen. Ook kan de gemeente aanvullende afspraken maken over het toewijzingsbeleid (volgorderegeling voor scheefwoners) en/of inkomensnormen om de doorstroming te bevorderen. Bij sociale en starterswoningen in het koopsegment wordt veelal een antispeculatiebeding gehanteerd om te voorkomen dat deze woningen worden aangekocht voor speculatieve doeleinden.
De commissieleden gaven de gemeente complimenten over de duidelijkheid van de nota. Op enkele vragen vanuit de commissie stelde wethouder Abee dat doorstroming van huizenbezitters gelet op inkomensverhoging, gezinsuitbreiding of juist een gezin waarvan de kinderen het huis uit gaan, belangrijk is om de ‘onderkant’ van de woningen vrij te krijgen. Petra Verhoef (PvdA) vroeg zich af waarom een aantal van 400 te bouwen woningen per jaar genoemd wordt, dat moet veel meer zijn. Abee: “Het zal al een hele kluif worden om dit aantal te halen, maar als het er meer kunnen zijn dan doen we dat ook.” Op een vraag van Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) naar het eventueel invoeren van voordelige startersleningen, gaf Abee aan dat het moeilijk zal zijn om nog onder de lage rente van tegenwoordig uit te komen en dat het geld dat daarvoor beschikbaar zou kunnen zijn, hard nodig is om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Antispeculatie beding

Het antispeculatie beding is bedoeld om tegen te gaan dat mensen een huis kopen om het, zonder er zelf in te gaan wonen, voor een hogere prijs door te verkopen. Hierover ontstond terughoudendheid bij de VVD. “Betekent dit dan ook dat men bijvoorbeeld geen woning voor moeder of dochter zou kunnen kopen”, vroeg Ed van Santen (VVD) zich af en gaf te kennen dat hij daar wellicht in de gemeenteraadsvergadering op terug wil komen. Hoewel de nota breed door de rest van de commissieleden ondersteund werd, is het om die reden nog geen hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering op 18 april aanstaande.
De volledige nota, met ook tekst over de bedrijventerreinen, is te vinden op de website van de gemeente.

Check Also

Mijlpaal voor Schaatsvereniging Lansingerland

Lansingerland - Het heeft even geduurd maar de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een inline-skatebaan op het wielerparcours van Sportpark Noordrand aan de Doenkade nu nog bekend onder de naam Ahoy Wielerparcours.

Geef een reactie