maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Politiek » Eén tegen Eenzaamheid

Eén tegen Eenzaamheid

Eén tegen Eenzaamheid

Lansingerland – De gemeente Lansingerland doet mee aan het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van minister Hugo de Jonge van VWS. Wethouder Ankie van Tatenhove sluit zich aan bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid en lichtte in een persbijeenkomst de start van de campagne toe.

Freek J. Zijlstra

De gemeente heeft in een plan van aanpak van de werkgroep ‘Samen aan Zet’ een beleidsaccent benoemd voor de aanpak van eenzaamheid. Het uitgangspunt is om eenzamen aan boord te houden en daar als professionals en samenleving samen de schouders onder te zetten. Inmiddels hebben veel professionals en organisaties zich bij de werkgroep ‘Samen aan Zet’ aangesloten, waaronder vertegenwoordigers vanuit de winkeliersvereniging, de kunst & cultuursector en de ouderenbonden. Er wordt ook aangesloten bij overlegfora van huisartspraktijken en kerkgenootschappen.
De landelijke benadering richt zich op eenzaamheid bij ouderen. Eenzaamheid blijkt echter samenlevingbreed voor te komen, ook onder jongeren. Om die reden wordt door de gemeente Lansingerland ook de Jeugdhulpverlening betrokken en worden jongeren met ouderen in contact gebracht.

Filmvertoning

Ter gelegenheid van het aansluiten bij de landelijke campagne vertoont de gemeente Lansingerland op dinsdag 16 april om 20.00 uur in de Trouwzaal de documentaire ‘Goede Buren’. Die documentaire gaat over de Rotterdamse Bep de Bruin die pas na 10 jaar dood in haar woning werd gevonden. Hoe kon dat gebeuren? Vrijwilligers uit de woonomgeving van de vrouw komen in actie en ontmoeten eenzaamheid achter voordeuren van hun woonwijk. Dat roept nog meer vragen op, zoals wanneer zorgen voor een ander ophoudt en verandert in zich bemoeien met andermans leven.
De documentaire van een uur wordt op 16 april als vertrekpunt gebruikt om het gesprek met hulpverleners en vrijwilligers aan te gaan onder de titel ‘Goed Gesprek’. Dat duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Er zal behalve wethouder Ankie van Tatenhove een panel van deskundigen zijn. Opgave via Komerbij@lansingerland.nl.

Ken je buren

Ankie van Tatenhove: “Hoe kom je als hulpverlener achter de voordeur en in contact met iemand die te kampen heeft met veel alleen zijn en eenzaamheid? Hoe doorbreek je het taboe over dit onderwerp, en bereik je dat iemand het gevoel van schaamte overwint en hulp aanvaart bij het leggen van contacten, binnen en buiten huis?” Van Tatenhove vertelt dat er recent een pilot study is gestart waarbij chronisch eenzame inwoners in groepjes van zes personen gedurende acht bijeenkomsten op weg geholpen worden en vervolgens individueel gecoacht worden. “Het is niet direct de bedoeling om hechte vriendschapen te sluiten, maar wel om weer onder de mensen te komen. Verder dan alleen maar gedag zeggen tegen de kassière. Naar aanleiding van de documentaire zou je allemaal jezelf de vragen moeten stellen: Weet ik wie er bij mij in de straat woont? Hoelang heb ik hem of haar nu al niet gezien?”

Kom met een idee

De gemeente heeft samen met allerlei afgelopen jaar tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’ veel activiteiten georganiseerd en gaat dat dit jaar begin oktober ook weer doen. Van Tatenhove roept in navolging van winkeliers, de bibliotheek en Welzijn Lansingerland andere organisaties en verenigingen op nu al met creatieve ideeën te komen om nieuwe verbindingen voor eenzame mensen te laten ontstaan. Bijvoorbeeld als koffieschenker in de kantine of grasmaaier van het sportveld. “Een derde van de inwoners geeft aan zich vaak eenzaam te voelen, en 10% zegt zelfs ernstig eenzaam te zijn. Voor die inwoners moeten wij als samenleving toch iets kunnen betekenen!?”

Check Also

Mijlpaal voor Schaatsvereniging Lansingerland

Lansingerland - Het heeft even geduurd maar de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een inline-skatebaan op het wielerparcours van Sportpark Noordrand aan de Doenkade nu nog bekend onder de naam Ahoy Wielerparcours.

Geef een reactie