maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Lezersschrijven » Aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen

In De Heraut van 27 maart j.l., pag. 10 een verslag van een bewonersbijeenkomst over aardgasvrij wonen. In het artikel is sprake van het compleet aardgasvrij maken van de samenleving met als einddatum 2050. Over het waarom dit zou moeten geen letter. En “moeten” is dwang; huilen is kindergezang.
Wat ook niet wordt vermeld, is het volgende, namelijk dat:
I. A. met “aardgas” het Groningse aardgas wordt bedoeld,
II. B. aardgas een zeer schone, zo niet dé schoonste fossiele brandstof is met een CO2-uitstoot die nog niet de helft bedraagt
III. van die van steenkool en stookolie,
I. C. er vanuit Rusland en de Baltische staten en in de Oostzee een tweede, miljarden kostende aardgastransportleiding naar
II. Noord-Duitsland wordt aangelegd om Noordwest-Europa in de toekomst van aardgas te kunnen voorzien
III. (Nordstream II),
IV. D. het nog niet zo lang geleden is, dat de Nederlandse overheid ons land vol trots opwierp als “de gasrotonde” van
V. Noordwest-Europa; wie hoort men hier nog over?,
VI. E. Gronings aardgas laagcalorisch en buitenlands aardgas hoogcalorisch is, om reden waarvan hieraan stikstof dient te
VII. worden toegevoegd en voor de productie waarvan in Groningen een stikstoffabriek in aanbouw is,
VIII. F. aardgas een uitstekende grondstof is voor de productie van Gas to Liquid (GTL), waaruit tal van andere schone
IX. brandstoffen gewonnen kunnen worden (zie de fabrieken in Quatar),
X. G. aardgas in vloeibare toestand als Liquified Natural Gas (LNG) wereldwijd uitstekend is te transporteren;
XI. afhankelijkheid van de import via slechts één leverancier is hiermee te voorkomen,
H. de bewezen wereldwijde aardgasreserves ruim voldoende zijn voor tenminste enkele decennia,
I. aardgas in Nederland de meest gebruikte brandstof is, waarmee in energiecentrales elektriciteit wordt opgewekt.

“Energieneutraal” bestaat eenvoudigweg niet; zie de steeds geldende Wetten van Newton.
De ontwikkeling van nieuwe, zogenoemde duurzame energiebronnen staat nog in de kinderschoenen.
De conventionele energiecentrales in Nederland leveren gezamenlijk een elektrisch vermogen van ruim 20.000 mW; 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus continu, met leveringszekerheid, met een van de vraag afhankelijk variabel en constant regelbaar vermogen en onafhankelijk van de weersomstandigheden en de weersgesteldheid.
Het tempo van de technologische ontwikkelingen in aanmerking nemend, zullen conventionele energiecentrales naar verwachting tenminste nog enige decennia in bedrijf blijven; mogelijk langer. Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. De ontwikkeling van het huidige energiesysteem heeft ook meer dan honderd jaar in beslag genomen.
Als energieverslaafde milieu- en klimaatadepten lijkt het erg aantrekkelijk om alles wat maar energie vraagt te elektrificeren. Maar aardgas en andere fossiele brandstoffen zijn zogenoemde primaire energiedragers. Elektrische energie, die in centrales meestal met aardgas wordt opgewekt, is slechts een hiervan afgeleide, secundaire energiedrager. Vóórdat er elektrische energie uit het stopcontact komt, hebben er tenminste vijf energie-omzettingen van de ene in de andere vorm plaats gehad met evenzoveel verliezen. Voor het laden en gebruiken van een elektrische auto zijn zelfs minstens zeven energie-omzettingen noodzakelijk. Deze verliezen moeten allen worden gecompenseerd. Dit kan alleen door in de energiecentrale meer brandstof (meestal aardgas) te verbranden.
Als men elektrisch wenst te koken en met een warmtepomp zou willen verwarmen, en Joost mag weten wat men verder nog overweegt elektrisch te gaan doen, moet wel worden beseft, dat hiervoor dus juist meer, in plaats van minder fossiele brandstof (aardgas) dient te worden verbrand. Het verschil is, dat die extra verbranding elders plaatsvindt; niet thuis in de CV-ketel of het gasfornuis, maar wel in de energiecentrale. Het ligt voor de hand, dat op deze manier juist meer, in plaats van minder CO2 wordt uitgestoten. En dat is nu juist wat we niet willen. Met een elektro-hype wordt het paard achter de wagen gespannen.
Geen zorgen: aardgas is dus een blijvertje!
Energiedragers voor grootschalig gebruik, nu en de nabije toekomst, zijn o.a. aardgas (LNG) en GTL; op middellange termijn en daarna o.a. waterstof en op langere termijn ook kernfusie.

JJVM Czerwinski MME
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Verlichting in Sterrenpark

De verlichting in het Sterrenpark is heel slecht. Sinds de zomer is er één lantaarnpaal …

Geef een reactie