maandag 9 december 2019 | week 50
Home » Politiek » Nog meer grondgebonden woningbouw in Lint-Zuid

Nog meer grondgebonden woningbouw in Lint-Zuid

Voormalig perceel Toncar na drie jaar eindelijk bebouwd

Nog meer grondgebonden woningbouw in Lint-Zuid

Lansingerland – Commissie Ruimte heeft op dinsdag 2 april het bestemmingsplan Rodenrijseweg 127 vastgesteld. Alles ligt eigenlijk al vast en een discussie over sociale woningbouw of bouw voor starters en senioren bleek naar aanleiding hiervan met deze coalitie een zinloze exercitie.

Freek J. Zijlstra

Voor de afronding van de ontwikkeling van de woonwijk Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs heeft de gemeente Lansingerland het perceel Rodenrijseweg 127 aangekocht. Op dit perceel was autobedrijf Toncar gevestigd.
Om woningbouw mogelijk te maken is een aangepast bestemmingsplan voor Lint-Zuid 2017 en Rodenrijse Zoom nodig. Het is de bedoeling vijf grondgebonden woningen te realiseren (twee keer 2-onder-1-kap energieneutrale woningen en een vrijstaande woning op een vrij kavel aan de Rodenrijseweg), met behoud van de bestaande woning Rodenrijseweg 129. Een strook ten oosten van het terrein maakt eveneens deel uit van het plangebied; deze zal als tuin gaan dienen voor de bewoners van de Waddenweg 20-26. Het perceel wordt doorgeleverd aan de ontwikkelaar van de Rodenrijse Zoom.
Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Volgens het college van b. en w. wordt met dit bestemmingsplan een gewenste herontwikkeling van een voormalig bedrijfsperceel binnen de bebouwde kom van Berkel en Rodenrijs mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan van ruim honderd pagina’s beschrijft het college de ligging van het plangebied in een (cultuur)historische context, worden verkeer- en parkeeraspecten belicht, en gaat men in op Rijks-, Provinciaal, Regionaal en Gemeentelijk woningbouwbeleid.

Bepaalt de markt of de gemeente?

De gemeente heeft met de ontwikkelaar realisatie van vijf woningen afgesproken. Als dit om markttechnische redenen niet haalbaar blijkt te zijn, is contractueel de ontwikkeling naar zeven woningen (twee rijtjes van elk drie en één vrijstaande woning op het vrije kavel) mogelijk.
De gemeente haalt in het bestemmingsplan de Toekomstvisie Lansingerland 2040 aan. Dat dient als kader voor de gemeentelijke structuurvisie 2025.
De drie eerstgenoemde uitgangspunten zijn:
1) De woningvoorraad sluit aan op de bevolkingssamenstelling;
2) Het woningaanbod is voldoende gedifferentieerd;
3) Er zijn veel levensloopbestendige woningen.
Het is daarom onduidelijk waarom de gemeente voor dit perceel toch weer kiest voor een beperkt aantal grondgebonden woningen in het hoge segment, terwijl rijtjes met appartementen voor starters of seniorenwoningen in een hofje alternatieven waren gewenst.
Dat was ook precies wat Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) tijdens de commissievergadering inbracht. “Wat nu gebouwd wordt is meer van hetzelfde! We moeten elke kans benutten, hoe kleinschalig ook, om het tekort aan woningen voor bepaalde doelgroepen aan te vullen.”
Ivana Citterbartová (GroenLinks): “We hebben nu eenmaal niet genoeg betaalbare woningen!”
Valmir Xhemaili (PvdA): “Er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden, ook op een postzegelproject!”
Michiel Muis (D66) vindt het een prima plan met vier energieneutrale woningen, dat goed in de omgeving past. Praten over sociale woningbouw hoort volgens hem bij grotere bouwvolumes. De coalitiefracties van VVD, CDA, Leefbaar 3B en ChristenUnie gaan akkoord met het bestemmingsplan.
Georgine Zwinkels (Leefbaar 3B): “Vijf sociale woninkjes zijn niet aantrekkelijk voor de projectontwikkelaar.” Jurjen Dieleman (ChristenUnie): “Het bestemmingsplan is in lijn met de afspraken die met de grondontwikkelaar zijn gemaakt.”
Volgens wethouder Kathy Arends is dat correct en is bespreking in de commissie de laatste fase. Bij vaststelling van de omgevingsvergunning ligt tegelijkertijd definitief vast of er vijf of zeven woningen gebouwd zullen worden.

Op de vingers getikt

Een week geleden heeft de provincie het college van b. en w. op de vingers getikt omdat het in de komende periode onvoldoende sociale huurwoningen bouwt. Op basis van het regionale evenwicht scenario zou het per 2030 om een tekort van 2.000 woningen gaan. Oppositiepartijen WIJ Lansingerland, GroenLinks en PvdA hebben wethouder Kathy Arends gevraagd waarom de raad daarover niet tijdig en correct geïnformeerd is en dat nu middels een persbericht heeft moeten vernemen. Het college komt met een reactie en de commissie spreekt er dan in de vergadering van mei weer over.

Check Also

Mijlpaal voor Schaatsvereniging Lansingerland

Lansingerland - Het heeft even geduurd maar de werkzaamheden zijn gestart voor de aanleg van een inline-skatebaan op het wielerparcours van Sportpark Noordrand aan de Doenkade nu nog bekend onder de naam Ahoy Wielerparcours.

Geef een reactie