woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Advertorial » Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek

Zorg op de juiste plek

Een regionaal initiatief van Rotterdamse huisartsen en Zilveren Kruis is door Franciscus Gasthuis & Vlietland en de huisartsen in Lansingerland sinds 2017 opgepakt. Er werd gestart met het project Meekijkconsultatie. Binnen het project waren vier verschillende vormen van consultatie mogelijk. De keuze viel op fysieke en digitale consultatie. Het meekijkconsult biedt de huisartsen de mogelijkheid om medisch specialistische zorg te consulteren in de huisartsenpraktijk.

Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit met dit aanbod aan bij het landelijk beleid om kritischer te kijken naar een andere manier van zorg die niet altijd meer in het ziekenhuis geboden hoeft te worden. “Door gebruik te maken van deze nieuwe vorm hopen we de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk te verbeteren en te voorkomen dat patiënten onnodig worden doorverwezen naar het ziekenhuis. ”Bij een fysieke consultatie komt de specialist naar de huisartsenpraktijk toe om daar samen met de huisarts een aantal patiënten te zien. In de eigen buurt van de patiënt, in een veilige en bekende omgeving en bovendien gaan de kosten van een dergelijke consultatie niet van het eigen risico af. Tot en met 2018 zijn in totaal ruim 1200 meekijkconsultaties geweest,” weet Suzanne Korthorst, manager Transmurale Samenwerking en poliklinieklocaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland. “En daarvan zijn er 74 gedaan door Huisartsenpraktijk Berkel en Rodenrijs,” vult huisarts Eefje Louwers aan. Bij een meekijkconsult blijft de huisarts hoofdbehandelaar en wordt de medisch specialist geconsulteerd voor z’n expertise.

Digitaal

Naast fysieke consulten zet het ziekenhuis tevens in op digitale meekijkconsulten, waarbij de huisarts digitaal een vraag kan stellen aan de specialist. De specialist bekijkt de vraagstelling en meegestuurde informatie en geeft vervolgens binnen drie dagen advies aan de huisarts via een beveiligde retourmail. Deze vorm van samenwerking zal naar verwachting dit jaar gaan groeien naar vijftig consultaties per maand bij de specialisten van Franciscus. In de regio werken er inmiddels bijna 130 huisartsen aan deze vorm van consultatie mee en dat aantal is groeiende. Ook in Lansingerland is er interesse voor deze manier van samenwerking.

Actieve samenwerking

Naast de voordelen voor de patiënt, die in 75% van de gevallen niet meer voor een consultatie naar het ziekenhuis zal hoeven te worden doorverwezen, heeft deze manier van werken nog meer voordelen. De arts doet kennis op van een meekijkconsult en bovendien verbetert het de relatie met en de kennis van de eerste lijn. Huisarts en specialist versterken hun samenwerking en weten elkaar nog beter te vinden ten gunste van de patiënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het project Meekijkconsultatie kreeg dan ook niet voor niets als thema mee ‘Zorg op de juiste plaats’.

Franciscus

In het GBR (Gezondheidscentrum Berkel & Rodenrijs) zijn al veel specialismen vertegenwoordigd en daarom past de meekijkconsultatie goed bij de huisartsenpraktijk in het gezondheidscentrum en de directe omgeving. “We hebben alle specialismen in huis; met uitzondering van oog, kaak en plastische chirurgie. Vorig jaar bezochten 60.000 bezoekers ons hier voor een consult, maar ook voor kleine verrichtingen of een bezoek aan het lab, voor het maken van een foto of een ecg,” kijkt manager zorg Lizette van der Stelt terug op het achterliggende jaar. De poliklinieklocatie van Franciscus is niet meer weg te denken uit Lansingerland!

Check Also

Muller & Co veilt ‘eerste vaatje’ nieuwe haring

Berkel en Rodenrijs - Heineken zette een openingsbod in van € 1500,- voor het eerste vaatje nieuwe haring dat woensdagavond 12 juni werd geveild bij Muller ##+## Co tijdens de inmiddels traditionele haringparty. Dat liet Lansingerland niet gebeuren en dus werd er goed geboden. Het was uiteindelijk Piet Hijdra die de veilinghamer liet zwijgen na het bod van € 3500,-.

Geef een reactie