vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Succesvol Lansingerlands Klimaatcafé

Succesvol Lansingerlands Klimaatcafé

Succesvol Lansingerlands Klimaatcafé

Lansingerland – Op donderdag 28 maart werd voor de eerste keer een informatief Klimaatcafé gehouden in t Manneke. Een vijftiental organisaties was met stands aanwezig om praktische informatie te geven over de effecten van klimaatverandering, welke maatregelen getroffen kunnen worden en welke particuliere aanpassingen hiervoor geschikt zijn. Klimatoloog Reinier van den Berg gaf een overzichtspresentatie over de ‘donkere kant van klimaatverandering’ en benoemde vijf pijlers waarop anticiperend beleid zou moeten rusten.

Freek J. Zijlstra

Rond 19.00 uur liep de parkeerplaats vol en bezochten ongeveer 120 inwoners de expositie- en presentatieruimten van t Manneke om inspiratie te komen opdoen. Het Klimaatcafé werd door Lansingerland Samen Duurzaam georganiseerd in samenwerking met de gemeente Lansingerland en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Denken in kansen

Initiatiefnemer Stefan van den Helder opende de bijeenkomst met zijn persoonlijke waarneming van een afkalvende gletsjer. ‘Het klimaat verandert ingrijpend’ is zijn vaststelling. Dat zou ons in actie moeten brengen. Met achterover leunen en denken dat de overheden wel zorgen dat het goed komt, gaat het niet lukken. We moeten samen aan de slag en daarom goed geïnformeerd zijn over de achtergrond èn de mogelijkheden die er zijn om zèlf iets te doen. Zo houden we de leefomgeving aantrekkelijk en krijgen we instrumenten in handen om te verduurzamen.
Wethouder Duurzaamheid Albert Abee borduurde voort op de bijeenkomst een week eerder die ging over de energietransitie. Daar stelde hij dat we er samen de schouders onder moeten zetten. Dat geldt ook voor een duurzame en circulaire samenleving en de wijze waarop ingespeeld wordt op klimaatadaptatie. “Dan moeten we niet doen aan angstmakerij, dramatische voorstellingen presenteren en de inwoners hoge kosten voorspiegelen. De gemeente kan informeren en faciliteren, maar bedenk wel dat 70% van de grondoppervlakte in handen van particuliere eigenaren is.” De gemeente gaat een denkrichting aangeven en zo mogelijk subsidies verstrekken. Dat is wel geld van de belastingbetaler, dus is het belangrijk daarvoor draagvlak te creëren. “We moeten denken in kansen en niet in bedreigingen,” besloot Abee zijn korte bespiegeling.

Opwarming, water en droogte: dóe wat!

Tv-presentator/weerman en klimatoloog Reinier van den Berg begon zijn bespreking met ‘global warming’. De top-vijf warmste jaren waren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Van den Berg is ervan overtuigd dat 2019 in de top-drie terecht komt. De definitie van ‘global warming’ berust op reeksen en de kans dat een fenomeen voorkomt, en niet op subjectieve waarnemingen van ‘het weer’.
Broeikassen, CO2, methaan en lachgas doen de mondiale temperatuur stijgen. De verschillen zijn groter naarmate je noordelijker komt. Het water wordt ook warmer en verdampt meer, met regen- en sneeuwval elders als gevolg. In Nederland zijn duidelijk vier natste gebieden aan te wijzen: rond de vier grote steden. Omdat daar de meeste mensen wonen, is de ervaring van opwarming getalsmatig het grootst, maar het is in de steden ook door de verstening warmer.
Verdamping en uitblijven van regen veroorzaakt droge grond en kans op branden. De voedselproductie komt in gevaar, waardoor migratie van klimaatvluchtelingen dreigt.
Het ijsverlies op Antarctica is enorm. De afkalving van gletsjers – ook in de Alpen – gaat in rap tempo. Dat heeft gevolgen voor de waterstand van de Rijn en het IJsselmeer, waar verzilting door de oprukkende zee kan optreden. We weten niet hoe hard de zeespiegel zal stijgen, maar dát het gebeurt is een feit. De verzilting door oprukkend zeewater treft uiteindelijk ook de tuinbouw in ons leefgebied.
Bovendien, ‘Heel Holland zakt’: veengebieden zakken sneller in een (te) warme zomer. Daardoor kunnen ongeveer 1 miljoen woningbezitters in de problemen komen.
Van den Berg: “We zouden onze kennis en geld moeten investeren in drijvende steden en luchthavens. Bovendien, de bescherming van dijken doen we goed, maar we vergeten overtollig water op te slaan!”
We kunnen het tij nog keren volgens Reinier. “We hebben de kennis in huis om de klok terug te zetten!” De vijf pijlers onder een duurzaam beleid zijn vegetatie (vergroening van stenen en bomen planten), duurzaam bouwen en leven (isolatie woningen, andere voeding en minder vlees), energietransitie (zonnepanelen en windmolenparken), circulaire samenleving (afval omzetten in bruikbare grondstoffen), en het gebruik van fair trade producten.

Tijdens de bijeenkomst werd in diverse stands informatie gegevens over thema’s als water, vergroenen en verduurzamen.
Informatie van al deze stands is de komende tijd in de hal van het gemeentehuis terug te vinden.

Check Also

Ondernemers gaan samen het zomerreces in

Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW Oostland organiseerden ook dit jaar weer de jaarlijkse gezamenlijke zomerborrel in de zomerse binnentuin van Muller ##+## Co. Met als thema van de avond de onderlinge samenwerking tussen leden van Ondernemend Lansingerland en VNO-NCW.

Geef een reactie