dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Algemeen » Honderden reacties op 1 april grap over de parkeerheffing

Honderden reacties op 1 april grap over de parkeerheffing

Honderden reacties op 1 april grap over de parkeerheffing

Lansingerland – “Vannacht droomde ik dat de Hertog van Alva mij wakker schudde. Toen begreep ik dat wat mijn kinderen en kleinkinderen nooit was gelukt jullie perfect opgebouwde artikel mij te pakken had gekregen”, reageerde een lezer op het bericht in De Heraut dat de gemeente een parkeerheffing van € 65 zou gaan heffen. Het artikel dat vorige week in deze krant stond, leverde zo’n 400 reacties op, waarvoor dank! Een deel van de lezers had direct of vrij snel in de gaten, dat het een 1 april grap betrof. Het merendeel echter trapte er in en liet weten waarom zij tégen dan wel voor de plannen waren. Voor de duidelijkheid: de 1 april grap was bedacht door De Heraut, niet door de gemeente Lansingerland.

Het zou natuurlijk van de zotte zijn als de gemeente via een redactioneel artikel in De Heraut de burgers zou inlichten over het besluit een parkeerheffing in te stellen. Volgens een lezer is het ook niet aan een gemeente om dit te doen, dat is aan de provincie en volgens een ander aan de rijksoverheid. Gemeenten mogen wel een parkeerheffing door middel van betaald parkeren instellen, maar geen belasting heffen via de motorvoertuigenbelasting.
Het zou ook bijzonder zijn dat een dergelijk plan geheim kon worden gehouden, juist tijdens de verkiezingscampagne. Er gaat er altijd wel een kletsen, aldus een lezer die schreef dat het besluit waarschijnlijk in een vergadering op 1 april officieel bekend zou worden gemaakt.
Er waren ook lezers die het onvoorstelbaar vonden dat het besluit vlak na de verkiezingen naar buiten werd gebracht. Waarvoor zou je nog gaan stemmen. Dan heb je geen vertrouwen in de burgers en het geeft alleen maar irritatie.
Een aantal lezers voelde zich in de maling genomen door het besluit, maar zij waren zich er niet van bewust dat het een 1 april grap betrof.

Vragen

Meerdere lezers vroegen zich af of het ook voor bewoners van een appartementencomplex met garagebox zou gelden of voor autobezitters met een eigen oprit of garage bij de woning. En hoe zit het met campers die normaal gesproken tegen betaling in een stalling staan en leaseauto’s? En met de auto’s van niet-inwoners die hier komen werken en in Lansingerland parkeren? Hoe wil de gemeente dit eigenlijk gaan controleren / handhaven? En waarom ook in het buitengebied? Daar is ruimte genoeg.
In de dorpscentra bestaat soms een tekort aan parkeerplaatsen, maar waarom komen er niet meer mensen op de fiets naar dorp? En het tekort aan parkeerplaatsen in de woonwijken wordt vaak veroorzaakt door al die bedrijfsbusjes die er geparkeerd staan. Daar zou ook eens naar gekeken moeten worden.
Een lezer krabbelde zich achter de oren met de vraag hoe de heffing verrekend wordt bij verkoop van de auto of verhuizing. Krijg je dan een gedeelte terug?
Een andere lezer heeft een derde parkeerplaats bij zijn appartement gekocht om de parkeerdruk op de openbare weg te verminderen en nu kan zijn bezoek op eigen terrein parkeren. Misschien wil de gemeente deze drie plekken terugkopen? Dan kan hij de volgende 50 jaar zijn parkeerbelasting betalen, reageerde hij met een kwinkslag.

Voordelen van het plan

We ontvingen heel veel mailtjes van lezers die faliekant tegen het plan waren en het schandalig vonden dat de rekening opnieuw bij de burger zou worden gelegd. Maar er waren ook inwoners die voorstander zijn van betaald parkeren. Bijvoorbeeld in de winkelcentra. Als het plan inderdaad doorgaat, dan adviseert een lezer van de opbrengst een ruime parkeervoorziening bij Randstadrailstation Berkel en Rodenrijs te realiseren. De huidige parkeerplaats staat altijd vol.
De parkeerheffing kan voor mensen aanleiding zijn de auto weg te doen en het openbaar vervoer te nemen. Maar dan moet er wel een goede ov-voorziening zijn. Ook moet het fietsen gestimuleerd worden, de maatregelen die hiervoor nodig zijn, kunnen van de opbrengst worden betaald.
Er zijn ook lezers die ondanks het feit dat de manier van bekendmaking niet fraai is, het helemaal niet erg vinden om extra te betalen voor hun auto. In de nieuwe wijken kan men met gemak twee auto’s parkeren, dit is alleen maar luxe.
Gebruik de opbrengst van de heffing voor verbetering van het wegennet, dan komt het de inwoners weer ten goede. Of investeer in meer parkeergelegenheid.
Als de heffing als een soort parkeervergunning gebruikt kan worden, zodat wildparkeren kan worden tegengegaan, dan kan een aantal lezers zich er wel in vinden, maar als je zelf op eigen terrein parkeert dan is het absurd.
Een ander idee is om juist voor de tweede auto een hogere heffing te vragen dan wanneer men slechts één auto heeft.

Vrijstelling

De meeste lezers die reageerden hadden hun naam en adresgegevens vermeld om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van betaling van de heffing. Eén lezer vroeg of hij komend jaar ook De Heraut weer gratis kan ontvangen. Uiteraard!
Natuurlijk ontvingen we ook boze en verontwaardigde reacties wat betreft de grap op zich. Niet creatief, kansloos, flauw, jullie bezorgen mensen een hartverzakking en extra zorgen voor mensen met een kleine portemonnee. Eén lezer wilde de Heraut niet langer ontvangen.
Het grootste deel van de lezers die in de gaten hadden dat het een grap was, had er plezier in of gierde het zelfs uit van de lach. Sommigen kijken alweer uit naar volgend jaar 1 april!

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie