zaterdag 20 april 2019 | week 16
Home » Nieuws » Minister Carola Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Minister Carola Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Minister Carola Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Berkel en Rodenrijs – Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Ruim dertig tuinbouworganisaties en overheden tekenden mee.

Trees Borkus-Henskens

“De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor,” aldus de bewindsvrouw die het een feestelijke dag noemde. Bovendien voelde ze zich vereerd bij het resultaat te mogen staan: “Een akkoord vol voornemens en ambities van de tuinbouw die te weinig bekend zijn!” De minister wist ook: “De tuinbouw heeft een hands on mentaliteit, maar we moeten elkaar blijven vinden. Daarom is dit akkoord zo belangrijk: we zijn klaar voor discussies en uitdagingen en daar hebben we kennis voor nodig.”
En tot de gastheer van die dag: “Over Koppert gesproken; zij maken het verschil! Oplossingen biedend voor vraagstukken over gewasbescherming. Ze leveren een bijdrage aan de voedselvraagstukken wereldwijd. Zelf ben ik ooit in mijn vrije (school)tijd begonnen met chrysanten toppen en pluizen en ik zie om me heen dat er sinds die tijd heel wat gebeurd is. Er is een grote maatschappelijke betrokkenheid en de tuinbouw loopt voorop.”

Samenwerking

Via het Tuinbouwakkoord werkt de hele tuinbouwsector – van bloembollen tot aan glastuinbouw – samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via zeven prioriteiten zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De zeven prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering. Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van de individuele bedrijven, brancheorganisaties en ketens. Op basis van het akkoord dat op 14 maart werd ondertekend conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale ‘Klimaatakkoord’.

Organisator

Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, opende het Nationaal Tuinbouwcongres dat georganiseerd is door Greenports Nederland en Greenport Holland. “Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen en bundelen we de krachten. Om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.” Tijdens het congres lieten vier tuinbouwondernemers aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe ze op hun eigen bedrijf bezig zijn met onder andere circulaire bloembollenteelt, moderne glastuinbouw, duurzame handel en de waarde van gezonde producten. “Alle organisaties die dit akkoord hebben ondertekend, doen dit voor de ondernemers in de tuinbouwsector. Zij zorgen ervoor dat de hele sector stappen zet naar een circulaire toekomst,” aldus Greenport Holland voorzitter Niek Jan van Kesteren. De deelnemende organisaties zijn onder andere LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, maar ook VBN, VGB, Anthos en VNO-NCW. Vanuit de overheid zijn het ministerie van LNV en de provincies betrokken.
De slotzin luidde: “Nu aan de slag!” Er komen transitietafels, nieuwsbrieven en initiatieven. Met over een maand of acht/negen een congres om elkaar weer te treffen. Tijdens dit congres staat het eerste Tuinbouwakkoord weer centraal, waarin de hele sector werkt aan een gemeenschappelijk doel: een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die is voorbereid op de toekomst. “Zo ontstaat coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten,” verwacht de minister.

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie