zaterdag 20 april 2019 | week 16
Home » Algemeen » Klimaatcafé met Reinier van den Berg

Klimaatcafé met Reinier van den Berg

Kom inspiratie opdoen en win een mooie prijs

Klimaatcafé met Reinier van den Berg

Lansingerland – Om u te informeren over wat klimaatverandering inhoudt, wat dit voor u betekent en welke maatregelen u zelf kunt treffen, organiseert bewonersplatform Lansingerland Samen Duurzaam op donderdag 28 maart het eerste Lansingerland Klimaatcafé in t Manneke, Leeweg 33 te Berkel en Rodenrijs. De toegang is gratis.

Het Klimaatcafé wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Lansingerland en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en is bedoeld voor alle inwoners van Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Het café is geopend van 19.00 tot 22.00 uur. Van 20.00 tot 21.00 uur houdt meteoroloog en weerman Reinier van den Berg een lezing. De gehele avond maken de aanwezigen kans op het winnen van een groendak of regenton.
Het klimaatcafé heeft als doel informatie te geven over de mate waarin overlast door regen, hitte en droogte toe zal nemen. De aanwezigen krijgen informatie over wat de gemeente en hoogheemraadschappen doen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er verschillende partijen aanwezig die voorlichting geven over hoe u hier zich op voor kan bereiden en welke producten hiervoor geschikt zijn.

Aanwezige partijen

Lansingerland Samen Duurzaam: platform, opgericht door bewoners uit Lansingerland met als doel om alle duurzame initiatieven die in onze gemeente plaatsvinden een podium te bieden en ze met elkaar te verbinden. Met behulp van klimaatregelenborden helpen zij om overzicht te krijgen in het woud van informatie dat te vinden is op internet over klimaatbestendige maatregelen.

Tuin van de Toekomst: Is het programma van de gemeente dat zich richt op de inwoners omdat een groot deel van de gemeente uit particuliere tuinen bestaat. Zij maken inwoners enthousiast voor de Tuinen van de Toekomst: groenere, klimaatbestendige tuinen.

Nelen en Schuurmans: Iedereen die de buitenruimte inricht, wijk of eigen achtertuin, beïnvloedt daarmee hoe goed we bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Hoe minder last we hebben van klimaatverandering, hoe meer klimaatadaptatief de ruimte is ingericht. Om een handje te helpen heeft Nelen & Schuurmans een toolkit ontwikkeld. Elke tool ondersteunt in het proces van informatievoorziening, ambitie, maatregelen en monitoring.

Stichting Klimaatgesprekken: Maakt van het maken van klimaatvriendelijke keuzes de nieuwe normaal. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een workshopmethode die gebruik maken van inzichten uit de klimaatpsychologie die mensen hoop, humor en handelingsperspectief bieden. Tijdens het klimaatcafé wordt, naast informatie, een aantal korte workshops aangeboden op basis van het klimaatspel. Tijden: 19.10 uur, 19.35 uur, 20.00 uur en 21.00 uur.

Mijn Waterfabriek: Wil verspilling van kostbaar water tegengaan, zorgen voor circulariteit en klimaatbestendige oplossingen. Daarbij volgen ze de principes van de natuur. Mijn Waterfabriek is leverancier van intelligente systemen voor waterbesparing, gebruik van regenwater en hergebruik van grijs water en zwart water.

Stichting Roof Update: Informeert over de toepassing van groendaken, de voorwaarden, voordelen, het onderhoud et cetera. Voor het klimaatcafé nemen zij een sedumtafel mee zodat mensen zelf kunnen zien en voelen hoe een groendak eruit ziet. Daarnaast krijgt u informatie over hoe men toe kan treden tot het groenwachtersgilde.

Stichting Tussen Tuin: Wilt u de omgeving vergroenen en wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken? Leren hoe u draagvlak kunt krijgen voor uw plan en hoe u samen een ontwerp kunt maken? Stichting Tussentuin neemt mensen mee in hun werkwijze door samen een wensenwaslijn te maken.

NL Greenlabel: Is opgericht door onder ander TV-tuinman Lodewijk Hoekstra en is gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. Het helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en te komen tot een aantoonbare gezonde woon- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan.

Studio Wae: Presenteert de circulaire City Concrete tegel. Dit zijn waterpasserende en modulaire tegels voor buiten. Ze passen goed bij de gedachte “meer tegels er uit meer groen erin”.

Waterlab: Heeft als doel om inwoners inspireren om na te denken over hun invloed op en controle over hun directe omgeving. Ze willen mensen motiveren en inspireren om bij te dragen aan nieuwe oplossingen voor watervraagstukken. Dit kan door bij te dragen aan citizen science projecten.

Natuur- en vogelwacht Rotta: Wil de kennis van belangstellenden op het gebied van flora en fauna te vergroten. Rotta zet zich in om de natuur- en landschapswaarden in stand te houden en waar nodig te beschermen, maar ook op te komen voor het milieu in de ruimste zin van het woord.

Check Also

Zilveren draagspeld voor jubilarissen EHBO

Zilveren draagspeld voor jubilarissen EHBO Bleiswijk – Op de ledenvergadering van 4 april heeft EHBO-Bleiswijk …

Geef een reactie