zaterdag 20 april 2019 | week 16
Home » Politiek » Huis van de Samenleving, een continuing story

Huis van de Samenleving, een continuing story

Huis van de Samenleving, een continuing story

​​​Lansingerland – In de commissieraadsvergadering Algemeen Bestuur van januari 2018 lanceerde het college het idee om het gemeentehuis efficiënter en duurzamer in te gaan zetten. Wouter Hoppenbrouwer stelde voor om dit Het Huis van de Samenleving te noemen. De raadsleden spraken er al een aantal keer over en woensdagavond 13 maart lag er een voorstel van het college om de boel eindelijk echt in gang te zetten.

Peter Tetteroo

Het idee is om van het gemeentehuis een toegankelijke locatie te maken voor inwoners, verenigingen en ondernemers en open te stellen voor gebruik door maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, kunst, cultuur, muziek, voorstellingen, vergaderingen. Men kan ruimte huren tegen kostprijs of zelfs gratis verkrijgen voor maatschappelijke organisaties. Het doel is voornamelijk om burgers een mogelijk podium te geven voor het bekend maken, het organiseren van hun activiteiten.

Te mager voorstel

​​​​​​Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) stelde vragen over het voorliggende voorstel. Over de inhoud, over de visie, over toetscriteria, over uitsluiting branches. De rondgang langs de overige commissieleden leverde de algemene opmerking op dat het voorstel niet stevig genoeg onderbouwd was en er een samenhangende visie ontbrak. Alleen Leefbaar 3B ondersteunde het plan zoals het er nu lag. Aan wethouder Fortuyn de vraag of hij het stuk beter kan onderbouwen, er een betere samenhang in wil brengen en er een onderliggende visie in wil verwerken.
In eerste instantie vond de wethouder dat het nu al lang genoeg duurde voor de uitvoering van start ging en stelde voor dat er via amendementen van raadsleden de gewenste inhouden aan het voorstel toe te voegen. Daar ging men niet in mee en tenslotte zegde Fortuyn toe het stuk terug in het college te nemen om een volgende keer met de gevraagde verbeteringen te komen en het in te bedden in de gemeentelijke visie op dienstverlening. Alvast stelde de wethouder vast dat er in ieder geval geen ruimte voor commerciële organisaties zal zijn in het Huis van de Samenleving. Het voorstel zoals het er nu lag, komt daarom niet onder de hamer in de aanstaande gemeenteraad. Nog even geduld.

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie