zondag 26 mei 2019 | week 21
Home » Algemeen » Lustrum De Passion
Bleiswijk - De eigen vertolking van het lijdensverhaal van Christus door het Bleiswijkse middenkoor Lesito was vier jaar achtereen een groot succes. Na een noodzakelijke pauze van een jaar wordt er sinds november 2018 door de werkgroep en het koor weer hard gewerkt om voor de vijfde maal De Passion Bleiswijk te brengen en wel op Goede Vrijdag 19 april.

Lustrum De Passion

Lustrum De Passion

Bleiswijk – De eigen vertolking van het lijdensverhaal van Christus door het Bleiswijkse middenkoor Lesito was vier jaar achtereen een groot succes. Na een noodzakelijke pauze van een jaar wordt er sinds november 2018 door de werkgroep en het koor weer hard gewerkt om voor de vijfde maal De Passion Bleiswijk te brengen en wel op Goede Vrijdag 19 april.

Het geheel is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerk De Open Hof en RK Kerk O.L.V. Visitatie. Evenals in vorige jaren is ook deze keer voorafgaand aan het passieverhaal een stille tocht, waarbij iedereen van harte welkom is. Het verzamelen is ín De Open Hof waar Dominee Loeve een kort welkomstwoord en gebed zal uitspreken. Daarna zal zij de stille tocht voorgaan, gevolgd door de kruis- en lichtdragers, (gast-)leden van Lesito en belangstellenden.
Ontvangst in De Open Hof is om 19.30 uur, waarna direct het welkomstwoord van de dominee volgt. De stille tocht start om 19.40 uur waarbij het kruis in stilte en op respectvolle wijze naar de O.L.V. Visitatie wordt gedragen. Rond 20.00 uur start De Passion.
In de RK Kerk wordt het lijdensverhaal verteld en op eigentijdse wijze ondersteund door sfeerbepalende elementen en een mix van liederen gekozen uit de musical Jesus Christ Superstar, de huidige popmuziek en het repertoire van Lesito.
Vanaf 29 maart zijn gratis kaarten aan te vragen via: olvpassion2019@gmail.com. Per aanvraag worden twee kaarten verstrekt. Deze zijn genummerd, de banken/stoelen niet, dus niemand heeft een vaste zitplaats. Aanvragen voor 29 maart worden niet in behandeling genomen. Zonder kaartje helaas geen toegang.

Check Also

Website stimuleert scholen hun schoolplein te vergroenen

Afgelopen week is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.

Geef een reactie