dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt nodigt iedereen uit te komen stemmen

Waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt nodigt iedereen uit te komen stemmen

Waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt nodigt iedereen uit te komen stemmen

Lansingerland – “Groot voordeel van het werken met een eigen bestuur is, dat je ook zelf de nodige beslissingen kunt nemen en daadkrachtig uitvoeren.” Aan het woord is Toon van der Klugt; naast waarnemend dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook al jaren inwoner van Bleiswijk en voorheen plantenkweker in Bergschenhoek en Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

Doelend op de naderende verkiezing van het algemeen bestuur van de hoogheemraadschappen in Nederland weet hij uit ervaring hoe belangrijk die zijn. “We kiezen afgevaardigden die hart hebben voor de zaak en elk op hun eigen terrein kennis en ervaring meebrengen. Om er samen iets goeds van te maken voor nu en in de toekomst.”

Tuinder

Toon was samen met zijn broer Koos eigenaar van een hard groeiend glastuinbouwbedrijf in Bergschenhoek dat ook een vestiging aan de Anthuriumweg in Bleiswijk bouwde. “Als ‘bijbaan’ zette ik me bestuurlijk in voor onder andere de LTO en NVP. Tussentijds kwam ik toevallig in contact met het waterschap. Ik vond de waterschapsrekening die wij als tuinders moesten betalen met bijna 100% verhoging, wel erg hard stijgen en stelde daar vragen over.” Dat was het begin van een nieuwe loopbaan, want zijn interesse bracht hem uiteindelijk in 1995 in het algemeen bestuur van Schieland. “ Ik vond het een breed gevarieerd en boeiend bestuur. Allemaal afgevaardigden direct uit de bevolking, namens de groepen die aan het waterschap een heffing moesten betalen: huiseigenaren, bewoners, bedrijven, boeren en toen apart ook tuinders. De focus lag hier op de inhoud en die was zeer belangrijk om in dit gebied dat eigenlijk een zakkende badkuip in een laag moerassig gebied is, te kunnen wonen en werken. Het veilig en goed kunnen wonen en werken in dit gebied, inmiddels 5 tot 7 meter onder zeeniveau gezakt, is zo belangrijk is dat men daar als eerste een aparte overheid voor in het leven heeft geroepen, die zijn aandacht en geld daarop richt en die veiligheid waarborgt. Er werd in dit bestuur tot mijn genoegen niet in coalitie-oppositie gedacht, maar echt naar argumenten geluisterd, dingen werden uitgezocht en inhoudelijke argumentatie telde; met een goede besluitvorming tot breed gedragen oplossingen als resultaat.” In 1999 kwam Van der Klugt als hoogheemraad in het dagelijks bestuur.

Kiezen

Op 20 maart kan iedereen die stemgerechtigd is de nieuwe vertegenwoordiging van de categorie Ingezetenen, die de belangen van de huiseigenaren en inwoners behartigt, in het algemeen bestuur kiezen. Met een keuze uit acht partijen, die zich hiervoor hebben aangemeld. Op elke lijst heeft zich een aantal personen verzameld onder een gemeenschappelijke naam en visie of belang en ook een aantal landelijke politieke partijen hebben zich daarbij gevoegd. Op de website www.hhsk.nl vind je naast links naar de partijen en hun programma’s, voor het gemak ook een stemwijzer. Van der Klugt weet als geen ander: “We zitten in het laagste deel van Nederland. Met als resultaat dat het water hier heel langzaam stroomt en veel tijd heeft om vervuiling in dit zeer intensief gebruikte gebied op te nemen. Waterkwaliteit bewaken en verbeteren is hier dus een serieuze opgave. Daarbij voegt zich het risico van oprukkende verzilting vanuit zee. Hiermee zijn we dus nooit klaar. We moeten ons ook goed voorbereiden op de klimaatverandering in de vorm van enerzijds extremere droogte in een groot deel van het jaar en bodemdaling en anderzijds juist de steeds heftigere piekbuien in het najaar en de gestage stijging van het zeewater. Als bestuur dus vooruit blijven denken.”

Kwaliteit en visie

Toon van der Klugt is duidelijk over het bestuurlijk werk van de hoogheemraadschappen: “Voor een goede inhoudelijke discussie, afweging en draagvlak is het belangrijk dat alle partijen die belang hebben bij het waterschapswerk en daarvoor betalen, ook aan tafel zitten en zeggenschap hebben. Het gaat vervolgens vooral om de kwaliteit en visie van de bestuurders zelf. Je moet oog, oor en inzicht hebben, een belang goed kunnen neerzetten en anderen overtuigen; met twee benen op de grond en proberen vanuit een brede langetermijnvisie te opereren. Het is heel concreet werk om hier voor droge voeten en schoon water te blijven zorgen. Maar om zowel de snelle bouwontwikkelingen in dit gebied, als de klimaatverandering voor te blijven, is het bestuurlijk ook juist lange termijnwerk. Daarin werken we goed samen met de gemeenten en steeds vaker ook succesvol met burgerinitiatieven. Meepraten, meebetalen, meebesturen en het met elkaar aanpakken; in een modern bestuur dat gelijktijdig het oudste van ons land is. Dat begrijp en waardeer je als je je erin verdiept. Kijk op de website en kies dus bewust.”

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie