dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » “Het gaat om Water, Natuurlijk!”

“Het gaat om Water, Natuurlijk!”

Lijsttrekker Agnes van Zoelen over de waterschapsverkiezingen:

“Het gaat om Water, Natuurlijk!”

Lansingerland – Op 20 maart mogen inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek ook hun stem uitbrengen op kandidaten voor het bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. We spraken met Agnes van Zoelen, lid van het bestuur van het waterschap en lijsttrekker voor ‘Water Natuurlijk’, en lijstduwer Ineke den Heijer, D66-fractievoorzitter in Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

Agnes van Zoelen legt uit waarom we stemmen voor een waterschap. “Het heeft een functioneel bestuur met een eigen belastingstelsel. Inwoners betalen per huishouden een systeemheffing en huiseigenaren betalen daarop een toeslag die gebaseerd is op de WOZ-waarde. Huurders en eigenaren betalen ook een vast bedrag per vervuilingseenheid, de zuiveringsheffing. Inwoners betalen de rioolheffing aan de gemeente en de heffing op het zuiveren van het afvalwater aan het waterschap waarin de woonplaats valt.”
Ineke den Heijer: “Bij dit waterschap doen acht partijen mee, waarvan vijf een herkenbare naam dragen van een landelijke partij. Water Natuurlijk heeft politieke verbindingen met D66 en GroenLinks. Dat zie je terug in de speerpunten voor de komende vier jaren: Veilig en betaalbaar beleid met oog voor natuur, klimaat en landschap.”

Schoon water vasthouden

Agnes: “Zoet water is een schaarse grondstof. Bij een stijgende zeespiegel neemt de druk op het grondwater en de verzilting ervan toe. We moeten het zoete (regen)water vasthouden. In nieuwe woonwijken brengt men gescheiden riolen aan. Dat voorkomt verdunning van het rioolwater, wat de waterzuivering inefficiënt zou maken. We streven ernaar om in 2025 als waterschap helemaal energieneutraal te zijn. We kunnen bijvoorbeeld door al het zuiveringsslib te vergisten, zelf energie opwekken. De verbrande asresten worden verwerkt in een nieuwe fosfaatfabriek.”
Ineke: “Het vasthouden van het regenwater kan door het aanbrengen van een groen dak, óók onder zonnepanelen! Waterdoorlatende tegels of meer groen in de tuin draagt ook bij. Voor die omslag zijn subsidies beschikbaar.”
Agnes: “De gemeente kan ook besluiten de boomspiegels te verbreden. Dat betekent dat het trottoir langs de huizen vergroend wordt. In Eindhoven bekijkt men per straat wat de mogelijkheden zijn. De gemeente kan ook bloembakken plaatsen en die laten onderhouden (‘adopteren’) door omwonenden of winkeliers. Het vergroenen van de binnenstad en het planten van bomen is echt noodzakelijk om de temperatuur omlaag te brengen! Het inrichten van een ‘pluktuin’ is goed voor de biodiversiteit en het bevordert de sociale cohesie.”

In Rotterdam zijn ondergrondse waterpleinen aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Agnes: “Een voorbeeld is de wijk Spangen rond het Sparta-stadion. Het regenwater van daken in de buurt, de parkeerplaatsen en de directe omgeving wordt onder de grond opgeslagen. De voetbalclub pompt het water op om het (kunst)gras te besproeien. Bij de herinrichting van de Coolsingel komt het water van het trottoir terecht in buizen met infiltratiegaatjes, die het onder de grond verspreiden. Er zijn ook waterpleinen waar bovengronds een leuk speelplein is en ondergronds een soort krattenconstructie zit om water op te vangen.”
Concentraties microplastics, medicijnen en bestrijdingsmiddelen in het water nemen toe. Ineke: “Het is aan de politiek om te beslissen voor de aanpak van dát probleem meer geld uit te trekken.” Agnes: “Sloten en vijvers moeten ook op orde zijn. De glastuinbouw werkt hard aan de emissieloze kas. Natuurvriendelijke oevers en het inzaaien van bloemrijke dijken zorgen voor landschappelijke biodiversiteit en een fijne woonomgeving.”

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie