dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » HBR presenteert eigen Business Club

HBR presenteert eigen Business Club

HBR presenteert eigen Business Club

Berkel en Rodenrijs – Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs heeft een eigen Businessclub. Vorige week stelde de commissie zich voor en vertelde commissielid Menno van der Zalm over het doel van deze voor HBR nieuwe stap.

Trees Borkus-Henskens

De commissie die als kartrekker al heel wat werk verricht heeft bestaat naast Menno uit Jacko Roest, Raymond Hendriks, Mark Delmee en Rick Ruisch. Allemaal mannen die een band hebben met de Berkelse hockeyvereniging en er graag aan meewerken de professionaliteit van de club nog verder te verhogen.
Het belangrijkste doel van de nieuwe HBR Businessclub is het ontwikkelen en onderhouden van een sportief zakelijk netwerk in Lansingerland. Dat kan op diverse manieren. Menno: “Door het financieel ondersteunen van het technisch beleid van HBR voor zowel de breedte- als de topsportteams. Ook door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en het laagdrempelig bevorderen van de onderlinge contacten tussen club, spelers, sponsoren en de businessclubleden. Met daarbij drie termen centraal: verbindend, vermakend en vernieuwend.”
Na een eerste bijeenkomst bij René Lamens bleek er relatief snel veel animo om mee te doen in de nieuw op te richten club. Met als resultaat dat de club realiteit werd met een brede kennismakingsavond op donderdag 7 maart, ruim twintig leden en de ambitie dit jaar door te groeien naar minstens veertig leden. Elke maand volgt een bijeenkomst met een goede/interessante invulling. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsbezoek bij een van de leden, een spreker of een hockey gerelateerd event.

Professionalisering

Jeroen Zwaard, voorzitter van HBR sinds de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering, vertelde de vele aanwezigen dat HBR op dit moment 1350 leden telt en kan doorgroeien naar 1500 met een vijfde veld dat in de zomer wordt aangelegd. “We werken met steeds betere trainers, meer trainingsmomenten, er is een coördinator in de persoon van Josephine de Bie aangesteld en daarmee werkt HBR door naar een hoger platform en zijn we steeds meer een ‘bedrijfje’ dan alleen een vereniging en dat vraagt om nog meer professionaliteit. We gaan nu de volgende stap zetten. Elkaar en de commissies beter leren kennen en verbindingen leggen zowel binnen als rond de club.”

Check Also

Met dank aan al die mensen die voor onze veiligheid zorgen

Berkel en Rodenrijs - Dat het zonnetje een groot aandeel had in het bezoekersaantal, behoeft geen betoog, maar de Veiligheidsdag 2019 op zaterdag 11 mei kan zéker als zeer geslaagd worden beschouwd, mede dankzij de inzet van de vele hulpdiensten én niet te vergeten (de ambtenaren van) de gemeente Lansingerland die deze dag perfect had georganiseerd. Hoewel er eerst nog een schraal windje stond, kwamen al snel vele bezoekers naar de 'Plaats Delict', want ook de Hermandad was met veel mensen en materiaal aanwezig op deze dag. Je kon zelfs plaatsnemen in de arrestantenbus.

Geef een reactie