dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Jeroen Heuvelink (D66) gaat voor een zetel in de Provinciale Staten

Jeroen Heuvelink (D66) gaat voor een zetel in de Provinciale Staten

Jeroen Heuvelink (D66) gaat voor een zetel in de Provinciale Staten

Lansingerland – Op 20 mei gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten verkiezingen die eenmaal per vier jaar plaatsvindt. Oud-wethouder van Lansingerland Jeroen Heuvelink staat voor D66 op de kieslijst.

Peter Tetteroo

Jeroen Heuvelink was raadslid voor D66 in Lansingerland en in het vorige college was hij wethouder. In zijn periode als wethouder maakte hij zich sterk voor duurzaamheid, groen en onderwijs. Drie zaken die goed bij hem passen en die hij belangrijk vindt. Heuvelink: “Mijn persoonlijke missie is het achterlaten van een wereld waar onze kinderen ook nog normaal in kunnen leven. Het is mijn drijfveer om daaraan te werken. Gelijkheid en kansen voor ontplooiing voor iedereen ongeacht afkomst en cultuur vind ik belangrijk.”

Terug in de politieke arena

“Bij mijn afscheid van de gemeenteraad heb ik gezegd dat dit geen afscheid van de politiek betekende. Ik ben een politiek dier en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik had bij het afscheid van de lokale politiek ergens in mijn achterhoofd dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten er aan zaten te komen. Later nam ik een definitief besluit om voor een provinciale zetel te gaan en na enkele gesprekken met de keuzecommissie en een stemming van de leden van D66 kwam ik op plaats drie op de lijst. Als je weet dat de partij nu zeven zetels heeft, ga ik er van uit dat het voor mij gaat lukken om gekozen te worden, maar eerst de buit binnen halen voor de vlag uit gaat. “

Speerpunten

D66 heeft voor de provincie Zuid-Holland drie speerpunten geformuleerd. Ten eerste: Schone mobiliteit. Twee: Schone energie en op de derde plaats: Behoud van groen.
Heuvelink: “Wat de schone mobiliteit betreft zijn wij faliekant tegen uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. We zijn niet tegen het vliegveld, maar wel tegen uitbreiding, vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot van CO2. Dat kan niet in deze tijd waar we het klimaatakkoord van Parijs hebben en ik ga me hier hard voor inzetten. Dit leeft op precies dezelfde manier bij D66 Zuid-Holland, Rotterdam, Schiedam. Daar heeft de liberale stemmer in Lansingerland echt iets mee te kiezen. VVD is voor uitbreiding van de luchthaven, wij niet.”
Als het over schone energie hebben kun je denken aan de energietransitie. Hoe komen we aan warmte? Jeroen Heuvelink: “De Rotterdamse haven levert genoeg energie om heel Zuid-Holland van warmte te voorzien. Die warmte kan verspreid worden over de provincie via een warmrotonde. Er loopt straks een pijpleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden. Die pijp loopt dan ook door het grondgebeid van Lansingerland. Als we die warmte kunnen afvangen, kan ons tuinbouwgebied en woningbouw daarvan profiteren.”
Er moeten 24.000 woningen in Zuid Holland gebouwd zijn in 2040. Heuvelink: “Verschillende partijen noemen bouwlocaties aan de randen van de Groenzoom, in bufferzones buiten de gemeenten. Dat is gemakkelijker en goedkoper dan in stedelijk gebied bouwen. D66 is daar tegen Wij willen niet dat bouwen ten koste gaat van groen. Ik hoop dat iedereen in Lansingerland gaat stemmen. Ik ben makkelijk op de lijst te vinden. Lijst drie, plaats drie.”

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie