zondag 26 mei 2019 | week 21
Home » Algemeen » Waterschapsboek ‘Niet Bang Voor Water’

Waterschapsboek ‘Niet Bang Voor Water’

Waterschapsboek ‘Niet Bang Voor Water’

Regio – Ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen op 20 maart is onlangs de tweede druk verschenen van het waterschapsboek ‘Niet Bang Voor Water. Wat de waterschappen voor je doen!’ De eerste druk uit 2015 is inmiddels uitverkocht. Auteur is Hans Middendorp.

Wat betekent het veranderende klimaat voor onze dijken en onze woonomgeving? In dit boek wordt in een notendop uitgelegd wat de waterschappen voor ons doen om onze voeten droog te houden.
Sinds de ramp van 1953 heeft Nederland geen watersnood meer meegemaakt. In 1995 was er wel een bijna-ramp toen een kwart miljoen mensen uit de Betuwe moest worden geëvacueerd. Nederland heeft een lange historie met grote overstromingen. Dit waterschapsboek vertelt het verhaal van onze strijd tegen het water: vanaf het ontstaan van de eerste polders in de Middeleeuwen tot de aanleg van de Afsluitdijk, en nu het Deltaprogramma om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Waterschapsverkiezingen

Het onderhoud van de polders dwong de inwoners tot samenwerken in lokale polderwaterschappen. De overkoepelende hoogheemraadschappen waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de boezemwateringen om al het regenwater uit de polders af te voeren. De hoogheemraadschappen beheerden ook de buitendijken om de zee en de grote rivieren buiten te houden. Al die kleine lokale waterschappen zijn inmiddels opgegaan in 21 regionale waterschappen. Maar wat doen die moderne waterschappen eigenlijk en waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Over de schrijver

Hans Middendorp is geboren in Den Haag en studeerde Biologie in Leiden en Wageningen. Middendorp vertelt: “Na mijn studie heb ik gewerkt in Thailand, Kameroen en Bangladesh in ontwikkelingsprojecten met water en visteelt. Terug in Nederland heb ik bij verschillende waterschappen gewerkt. Sinds 2008 ben ik actief in de waterschapspolitiek voor de Algemene Waterschapspartij: ‘AWP niet politiek wel deskundig’. Als visbioloog houd ik mij vooral bezig met dossiers over waterkwaliteit, waternatuur, waterzuivering en klimaat. Bij de waterschapsverkiezingen in 2019 ben ik lijsttrekker voor de AWP in het hoogheemraadschap van Delfland.”
Het waterschapsboek is te koop op de website www.nietbangvoorwater.info of verkrijgbaar via bol.com.

Check Also

Website stimuleert scholen hun schoolplein te vergroenen

Afgelopen week is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.

Geef een reactie