zaterdag 20 april 2019 | week 16
Home » Politiek » PvdA hield een debatavond over de N209

PvdA hield een debatavond over de N209

PvdA hield een debatavond over de N209

Lansingerland – De onveiligheid op en hinder van de provinciale N209 was, in het kader van de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten, voor de PvdA aanleiding op maandag 4 maart jl. het gesprek aan te gaan met een aantal bestuurders, lokale politici en omwonenden. Conclusie was dat er snel ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, voordat de A16-Rotterdam klaar is en de N209 ook nog als verbindingsweg vanaf de A12 gebruikt gaat worden.

Freek J. Zijlstra

Gastheer was André Molenaar, adjunct-directeur van Melanchthon Business School in Bleiswijk, een streekschool met meer dan 500 leerlingen, waarvan een groot gedeelte over de parallelwegen langs de N209 en kruispunten fietst. Andere spreker was de PvdA-er Leo Bruijn, kandidaat voor de Provinciale Staten en oud-fractievoorzitter PvdA Rotterdam. Sam de Groot, commissielid Ruimte voor de PvdA-fractie Lansingerland, completeerde het debaterstrio.

Niet meer van deze tijd

Het gedeelte van de N209 op grondgebied van Lansingerland is 10 km lang. Het aanbrengen van geluidschermen ter hoogte van Bleiswijk laat al vijf jaar op zich wachten. Verkeersongelukken en te water geraakte auto’s zorgen dat de weg in de top drie van onveilige wegen in de provincie staat. Alle reden om grondig in te grijpen. De onveiligheid wordt medeveroorzaakt door veel bochten, twee- en vierbaanswegvakken, al dan niet gescheiden door een middenbermbeveiliging èn wisselende maximum snelheden. De N209 heeft vijf plaatsen waar fietsers de weg kruisen. De parallelwegen worden gebruikt door vrachtbestemmingsverkeer, fietsers en automobilisten die gedeeltelijk als sluiproute inpassen.
In een pitch benadrukten de drie debaters dat de N209 een drukke, smalle en luidruchtige provinciale weg is, met een aantal gevaarlijke oversteken na onoverzichtelijke bochten in een weg waar met wisselende snelheden mag worden gereden. Sam de Groot: “Deze weg is nog uit een andere tijd. Het aantal inwoners is meer dan verdubbeld. Nu zouden we zo’n weg heel anders aanleggen.” Leo Bruijn trekt het zich persoonlijk aan: “Er had in het verleden sneller op verplaatsingen van bedrijven en groei van het aantal woningen geacteerd moeten worden!” André Molenaar wijst op het grote aantal leerlingen dat van en naar de scholen in Bleiswijk en Bergschenhoek fietst en het recreatieve (fiets)verkeer richting Rottemeren.

Cosmetische ingrepen

Stelling 1. Instellen van een 60 km maximumsnelheid.
Sam de Groot bepleit harmonisatie van de snelheid. Volgens André Molenaar veroorzaakt snel optrekken bij verkeerlichten en op het laatste moment invoegen naar één rijstrook de ongelukken.
Bleiswijkse inwoners schetsen het beeld van rijen auto’s die tijdens de ochtendspits na lang wachten en met veel moeite eindelijk de enige ontsluitingsweg voor hun woonomgeving op kunnen rijden en uit frustratie dan een dot gas geven bij de invoegstrook. Het gaat dus vooral om gedragsveranderingen van automobilisten en door het rood rijdende fietsers. Handhaving met camera’s kan een eerste oplossing zijn.

Stelling 2. N209 niet zien, horen en ruiken.
Deze stelling is ingegeven door de aanleg van de A16-Rotterdam, waarbij inspraakacties tot op zekere hoogte succesvol bleken. Volgens Leo kun je met ‘cosmetische ingrepen’ de weg verbeteren, zoals het aanbrengen van geluidsarm asfalt, geluidschermen en het verlagen van de snelheid. Voor Sam blijft de capaciteit van de weg onvoldoende en is een nieuwe ontsluitingsweg buiten de woonkern om noodzakelijk.

Stelling 3. Aanleg drie fietstunnels ter hoogte van de Groendalseweg, Hoekeindseweg en Oosteindseweg.
“Goed plan, morgen mee beginnen,” zegt André. “De provincie heeft geld gereserveerd voor regionale fietspaden, maar de realiteit is dat er keuzes gemaakt moeten worden,” aldus Leo. Volgens inwoners speelt deze kwestie al meer dan twintig jaar, en heeft de provincie dit ‘gewoon’ laten liggen. Fietstunnels roepen bij sommige inwoners juist een gevoel van onveiligheid op.

Stelling 4. Aanleg apart fietspad op parallelwegen langs N209.
Leo: “De parallelwegen zijn ontsluitingswegen voor de daarachterliggende bedrijven. Het beperken van toe- en afritten zou voorkomen dat het sluiproutes worden. Ook is eenrichtingsverkeer aan te bevelen.” Volgens Jan Caesar van de Fietsersbond is de provincie niet ontvankelijk gebleken voor aanpassingen.

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie