dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Lezersschrijven » ‘Koud gaatje’

‘Koud gaatje’

Met enige goede wil zou het commentaar van Rien Kuyvenhoven (De Heraut, 27 februari j.l., pag. 3) opgevat kunnen worden als een indirekt en verkapt pleidooi voor een republiek. Voordeel hiervan zou kunnen zijn, dat onze nationale feestdag dan niet meer op een steeds wisselende datum hoeft te vallen, wat in en door het ons omringende buitenland in het geheel niet en nooit zal worden begrepen. De ouderen en de historisch geïnteresseerden onder ons zullen zich herinneren, dat de nationale feestdag in het verleden op 31 augustus, later op 30 april en weer later en tot heden op 27 april werd, c.q. wordt gevierd. Als vaste datum, desnoods voor de eeuwigheid, zou ik een warm voorstander zijn van de viering van onze nationale feestdag op 15 mei. Het was op deze datum van het jaar 1648 waarop de Republiek der Verenigde Nederlanden bij de vrede van Munster, en na niet minder dan tachtig jaar strijd, zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit als zelfstandig erkende staat verwierf. Erkend door met name de Grote Mogendheden van die tijd, Frankrijk, Engeland en …….. Spanje. Overigens, bij eventuele toekomstige presidentsverkiezingen zou onze huidige koning hoge ogen gooien als hij zich kandidaat zou stellen. Ik moet u helaas teleurstellen; in een vóórkomend geval ben ik zelf geen kandidaat.

J. Czerwinski
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Defecte verlichting busbaan

Na drie weken is er nog steeds niets gedaan aan de niet werkende knipperlichten aan …

Geef een reactie