donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Heden & Verleden » Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum
1980: De sleuteloverhandiging in De Snip door burgemeester Jac. van der Linden.

Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum

In deze aflevering (189) van Heden & Verleden kijken we terug op 50 jaar carnaval met De Otterrotters.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Trees Borkus-Henskens

Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum

Op dinsdag 27 februari 1968 (de laatste dinsdag voor de vastenperiode) aan een gezellige tafel in een Chinees restaurant te Breda, werd het idee geopperd om een carnavalsvereniging in Bleiswijk op te richten. Daar in Breda gaven Arnold Oosterlaan, Jan van den Berg, Dick van den Berg, John Rutten als bestuursleden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), Theo van der Hoeven en Wim Luiten hun ogen goed de kost; om te zien hoe alles verliep. De eerste steen was gelegd voor een carnavalsvereniging in Bleiswijk.

Het Bleiswijkse plan werd thuis verder uitgewerkt. De eerste avond werd georganiseerd in het carnavalsweekend van 1969. Een prachtige avond met allemaal leuk verklede bezoekers die er een geweldige avond van maakten in een uitverkocht en overvol Parochiehuis (dat de thuisbasis bleef met onder andere 11de van de 11de feesten). Om een grotere doelgroep te bereiken werd er in het tweede jaar besloten contacten te leggen met voetbalvereniging Soccer Boys om een gezamenlijk carnaval te kunnen organiseren. Er werd positief op gereageerd. De organisatie bleef in handen van de KPJ en Soccer Boys zou te gast zijn. Er bleek echter te weinig tijd om nog een Prins en Raad van Elf te formeren, dus werd er een carnavalsvereniging uit de Lier uitgenodigd het feest in Bleiswijk op te luisteren. De muziek werd door het Trio John de Bree uit Amsterdam verzorgd. Die 15e februari 1969 werd een te gekke, maar vooral gezellige boel. Toch ontbrak er nog iets en dat gaf stof tot nadenken voor het daarop volgende jaar.

Eigen Prins en Raad

Aan de voorbereiding voor het carnaval in 1970 werd vroeg begonnen. Er moest een eigen Prins geïnstalleerd worden en de Raad bestond nog uit leden van de KPJ. Er werd gekeken wie in aanmerking zou kunnen komen als eerste Prins Carnaval uit de eigen gelederen in Bleiswijk. Er werd een beroep gedaan op Gidus Jacobs. Die reageerde positief en noemde zich Prins Gijs 1. Bij Prins Gijs thuis werd verder gesproken. Er moest ook een originele verenigingsnaam gevonden worden. Door Helma Verbakel en Arnold Oosterlaan werd de geschiedenis van Bleiswijk onder de loep genomen. Daaruit bleek, dat vroeger in de Rotte veel otters leefden. Dat leverde al gauw de juiste naam op: Bleiswijk heet sindsdien in carnavalstijd ‘Het Rijk der Otterrotters’. Aan Piet Kouwenhoven werd gevraagd een ontwerp te maken voor het te voeren logo voor de nieuwe vereniging. Vanaf dat jaar zijn alle carnavalsuitingen getekend door Piet Kouwenhoven. De Berkelse boerenblaaskapel (BeBoKa’s) en een Beatgroep werden gecontracteerd en op 6 februari droeg Prins Gijs een gehuurd pak van de KPJ uit Hazerswoude. Het was veel te klein en de huurprijs was vijf gulden. Op die avond werden Jan de Haan als de altijd vrolijk lachende Otterrotterse veldwachter en Wim van Giessen in ‘Het Rijk der Otterrotters’ benoemd tot ere-Otter.

Groei

Voor het carnaval 1971 werden naast de KPJ en Soccer Boys ook de Land en Tuinbouw Bond (LTB) en het R.K. Vrouwengilde benaderd om samen het carnavalsfeest te gaan organiseren. De LTB voelde daar wel voor. De Raad van Elf werd gevormd door leden van de drie verenigingen. Gidus Jacobs werd weer tot Prins Carnaval gekozen als Prins Gijs 2e. Op 20 februari werden Frans Baars als zeer verdienstelijke koster en Gijs Krol als de inhaligste otter bij de toegang tot het voetbalveld tot ere-Otter benoemd Het carnaval kreeg een steeds grotere en vastere vorm in Bleiswijk. Prins Carnaval 1972 werd Dirk Luijendijk en op 11 februari ging hij De Otterrotters voor als Prins OT de 1e. Voor het eerst was er een Miss Carnaval en een origineelst verklede paar verkiezing. De ere-Otters werden Leen Huisman voor zijn verdiensten in het bestuur van de Oranjevereniging en de Bleiswijkse winkeliersvereniging en Arie Noordhoek als pittige spuiter bij de vrijwillige brandweer.
Elk jaar werd er een ere-Otter onderscheiden voor zijn of haar bijdrage in de samenleving. De al eerder genoemde ere-Otters werden in de jaren daarna opgevolgd door onder andere Leen Pfrommer, Luc Lutz, Dr. Jan Tol, Philip van Delfgauw (paalzitter), Marijn van Iwaarden, Corry Ammerlaan, Henry Kraaienbos (schaatser); Tos Kalkhoven, Buurtvereniging Kruisweg, Nic Storre, Henk Haitsma, Cor de Ruiter, Herman de Jong, Jan van Giessen en dhr. De Knoester. De financiële situatie van de vereniging was niet sterk. De tekorten werden enkele jaren hoofdelijk omgeslagen door de leden van de Raad van Elf.

Totaal Carnaval

De 11e van de 11e is een magische datum in carnavalsland. Die dag in 1973 werd Arnold Oosterlaan tot Prins Carnaval gekozen: als prins Alex 1e. De overvolle zaal was reden om voor het volgende jaar te gaan denken aan een andere locatie voor een totaal Carnaval. Het lukte om voor een week ruimte te huren van een exporteur en aan te kleden. De straatversiering van het Noorderboulevard in Rotterdam Noord werd voor een groot deel overgenomen en aangebracht in de feesthal. Met zo’n 1500 Otterrotters werd in 1974 een groots carnaval gevierd samen met enkele topartiesten. Het feest groeide; met een programma voor alle leeftijden op meerdere dagen. Het kindercarnaval werd volledig gefinancierd door de actie groep Oud Papier Jeugdplezier. In het daarop volgende jaar kwam er een gesponsord huis-aan-huis promotie/programmablad en op initiatief van burgemeester Jac. v.d. Linden werd vanaf 1975 de sleutel van het dorp opgehaald in het gemeentehuis. Na vele jaren het feest in de loods gevierd te hebben was het niet meer mogelijk en toegestaan om in de groenteveiling het Carnaval te vieren.

Nieuwe locaties

Sporthal Rijneveen werd de nieuwe locatie en na twee jaar verhuisde het feest naar de kantine van Soccer Boys. In 1978 deed de hofnar zijn intrede in de persoon van Adrie v.d. Goes. Tot 1998 was Adrie de hofnar in het Rijk der Otterrotters. Vele bekende artiesten traden op bij het carnaval in Bleiswijk zoals Arie Ribbens, Nico Haak, Hans Klok, De Twee Pinten en niet te vergeten discotheek Mercurius. Vanaf 1983 staat het carnavalsfeest in het teken van een gekozen motto. Het eerste was Energie Zat. Daarna kwam er elk jaar weer een ludiek motto zoals: Steek je Licht op, Geen beter Klimaat dan ons Carnavalsklimaat, Ken je maat, Maat en Carnaval geeft je Vleugels. Met daarbij een schitterende tekening van Piet Kouwenhoven (PK). Ook bezochten/bezoeken Prins en Raad van Elf diverse zorginstellingen (Reuma Verpleeghuis in Hillegersberg, Humanitas-Akropolis in Schiebroek en De Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs) om met de bewoners en medewerkers het carnavalsfeest te vieren. De Otterrotters zijn nu in het 50e verenigingsjaar en hebben een prachtige geschiedenis. Erelid van de vereniging werden burgemeester Jac. v.d. Linden en Adrie v.d. Goes. Beiden zijn inmiddels overleden. Arnold Oosterlaan werd twee jaar geleden na zijn terugtreden als voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

Check Also

De Reclame Courant van Winkeliers Vereeniging Eendracht

Tegenwoordig heeft iedere dorpskern een winkeliersvereniging. Ook Lansingerland. De middenstand is echter al sinds jaar en dag op creatieve wijze bezig hun waar onder de aandacht te brengen. In een oude uitgave van de Reclame Courant van Winkeliers Vereeniging Eendracht, opgericht op 2 december 1936 te Berkel en Rodenrijs, zijn de verschillen tussen nu en toen goed te zien, maar er zijn ook overeenkomsten.

Geef een reactie