maandag 22 april 2019 | week 17
Home » fbpost » Elk kind telt in Lansingerland

Elk kind telt in Lansingerland

Elk kind telt in Lansingerland

Lansingerland – Lansingerland is in ons land een van de gemeenten met de meeste kinderen. De jeugd heeft de toekomst en verdient daarom alle aandacht. Omdat in Lansingerland elk kind telt bekrachtigde wethouder Ankie van Tatenhove vorige week de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld.

Trees Borkus-Henskens

Terugkijkend naar vorig jaar maakte in Lansingerland 28% van de kinderen die in aanmerking komen voor het Jeugdfonds of Leergeld gebruik van die mogelijkheid. Landelijk is dat 35%, maar we zijn op de goede weg, aldus de wethouder tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis waar de handtekeningen ook voor dit jaar weer werden gezet.

Voor iedereen

Iedereen die wil of kan moet kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten als bijvoorbeeld muziek of dans. Een krappe beurs mag voor een kind geen reden zijn om daar niet aan deel te nemen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
“Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen; dat doet een intermediair. Zoals bijvoorbeeld de leerkracht van school, de buurt- of cultuurcoach, de schuld- of jeugdhulpverlener of een andere vertrouwenspersoon. Als de aanvraag is goedgekeurd wordt de contributie of het lesgeld direct betaald aan de club of instelling waar het kind heen gaat,” legt John van den Berg uit. Namens het Jeugdfonds zette hij de handtekening onder het document. Met sommige organisaties, zoals bijvoorbeeld speeltuin De Kievit en zwembad De Windas, zijn goede afspraken gemaakt. Zo kunnen kinderen vanaf zes jaar zowel hun A- als B-diploma in De Windas halen en vorig jaar maakten rond de vijftig gezinnen gebruik van een abonnement van de speeltuin. Inmiddels zijn 22 gemeenten aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland en hebben in Lansingerland vorig jaar 228 kinderen de weg gevonden naar een sportvereniging en 28 naar cultuur. Stichting Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur ontvingen van de gemeente € 102.800,- voor sport en € 10.000,- voor cultuur.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale Stichting Leergeld als zij bepaalde schoolspullen of -activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Te denken valt daarbij onder andere aan het uitreiken van een kindpas waarmee ze kleding kunnen aanschaffen. Met een schoolpas kunnen bijvoorbeeld een fiets, een computer of een laptop worden aangevraagd.
“Onze intentie is meer kinderen te bereiken. In Lansingerland kwamen vorig jaar 1500 aanvragen binnen,” kijkt Marco Sikkel van Leergeld terug op het achterliggende jaar. “Dat is een stijging van 600 ten opzichte van het jaar ervoor. Veel aandacht voor de jeugd heeft dus effect.” Stichting Leergeld ontving € 90.000,-. Na Den Haag is Zoetermeer/Lansingerland de grootste van alle 103 aangesloten afdelingen van de Stichting Leergeld.

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie