dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Prins Johan Frisoschool gaat voor fit en gezond
Een deel van de lerarengroep in actie in het trainingscentrum onder leiding van Jose.

Prins Johan Frisoschool gaat voor fit en gezond

Prins Johan Frisoschool gaat voor fit en gezond

Berkel en Rodenrijs – “Bij kinderen ligt de basis voor gezonde gewoontes; voor het behouden van de regie over je voeding en bewegen,” is de overtuiging van Jose Alonso, in het dagelijks leven trainer en voedingsdeskundige bij een Hoekse sportschool. Hij is één van de deelnemers van het Lansingerlands Initiatief en dient daarvoor deze week een projectplan in bij de gemeente.

Door Trees Borkus-Henskens

Zijn idee is om voedingsadvies op scholen te gaan faciliteren: Project VOS, dat staat voor Voedingsadvies Op School. Inmiddels is de eerste school er al mee van start gegaan. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten van de Prins Johan Frisoschool uit Berkel en Rodenrijs namen de pilot op in hun jaarrooster.

Pilot

Vorig jaar koos de school, na gesprekken met Jose, ervoor om in hun themamaand 2019 – die loopt van 28 januari tot en met 28 februari – gezonde gewoontes centraal te stellen. “Ik werd uitgenodigd om een zestal lessen te komen verzorgen voor de verschillende groepen. Daarnaast hebben we ook een 28 dagen Challenge georganiseerd voor de leerkrachten die mee willen doen. Daar hebben zich 15 leerkrachten voor aangemeld.”
Edith van Groningen, al vele jaren groepsleerkracht op de Prins Johan Frisoschool, is erg enthousiast over het plan. “Het sluit prima aan bij ons project over voeding en bewegen. We beginnen de ochtend met ‘wat heb je vanochtend gegeten? Daarmee worden de kinderen zich bewust van hetgeen ze in hun mond steken. Ook wordt de inhoud van hun tas – wat betreft het eten en drinken dat daarin zit – onder de loep genomen. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken hoeveel suiker er in een pakje drinken zit en dat aanschouwelijk gemaakt met zo’n zelfde hoeveelheid in de vorm van een stapeltje suikerklontjes. Daar schrikt iedereen van! Vervolgens gaan we bedenken welke alternatieven er zijn om die tasinhoud een beetje gezonder te maken. Ook hebben we het in de klas over het voorkomen van diabetes dat sinds 1990 ook bij kinderen voorkomt. Daarnaast bekijken we met elkaar waar het voedsel vandaan komt, hoe het wordt geteeld en wat er allemaal mee wordt gedaan. Heel leuk en leerzaam. Ook leggen we een accent op bewegen en gelukkig vinden de meeste kinderen ook dat heel leuk!”

Binnen en buiten de school

Deze pilot (die belangeloos wordt aangeboden door Jose) wordt gedragen door de hele school; niet alleen de kinderen werken er aan mee, ook de groepsleerkrachten. Voor de pilot van start ging werd bij alle leerkrachten die deelnemen een 0-meting uitgevoerd met daarbij een advies waar aan gewerkt zou kunnen of moeten worden. Twee keer per week volgen ze onder begeleiding een Crossfit training in de sportschool. “Om hen zelf te laten ervaren wat het met je doet als je bewust eet en functioneel beweegt. We werken naar resultaat en dat is meetbaar. Op 4 maart (na de voorjaarsvakantie) volgt weer een meting, want meten is weten,” aldus Jose.
Op 14 februari worden vijf Lansingerlandse Initiatieven gepresenteerd in de gemeenteraad van Lansingerland. Ook Jose is die avond present om een pitch te verzorgen over zijn lesplan voor gezonde gewoontes op het gebied van voeding en bewegen voor de basisscholen. “Daarmee kunnen alle basisscholen in Lansingerland geholpen worden om voedingsadvies te geven aan hun leerlingen. Het lesplan van een maand kunnen leerkrachten allemaal voor hun eigen groep gebruiken. Het plan bevat kenniselementen, bewegingselementen, spelletjes, interactieve momenten en reflectie momenten. Voeding wordt op verschillende manieren bekeken, vanuit een puur biologisch standpunt maar ook vanuit een praktisch, sociaal en marketing standpunt. Altijd met de nadruk op het geven van informatie en kennis, zodat we bewustwording en handvatten bieden. Nooit vanuit één enkel idee ‘neem dit A4tje en eet precies wat hierop staat; dat is goed en al het andere is fout’. Dat werkt even, maar legt geen basis voor bewustwording.”

Afsluiting

Aan het einde van het project wordt in de rekenles van de groep van Edith een effectieve lunch samengesteld. Dat zal een goede afsluiting vormen van deze pilot. “In de hoop dat de kinderen zich ook na deze maand bewust blijven van hetgeen ze eten en drinken, weten waar het vandaan komt en lekker blijven bewegen! De basis is in elk geval gelegd.” Uiteraard hoopt ook de juf dat zij bewust uit de ‘afsluitende’ meting van 4 maart komt! Wordt het Initiatief aangenomen, dan vormt dat voor de scholen een basis voor een kostenbesparing om deel te gaan nemen aan het project. Op woensdagmiddag 20 februari kunnen belangstellenden tussen 12.00 en 13.30 uur een kijkje komen nemen bij het project in de Prins Johan Frisoschool.

Check Also

Berkel Centrum zet moeders Saskia en Marga in de schijnwerpers

Berkel en Rodenrijs - Voor het derde achtereenvolgende jaar werden twee moeders in Berkel en Centrum in de schijnwerpers gezet met een verrassende verwenochtend rond Moederdag. Iedereen kon een moeder aanmelden waarvan hij of zij vond dat die zo’n verwenochtend verdiende. Bijna honderd aanmeldingen maakten het de organisatie knap moeilijk daar eerst 25 genomineerden uit te selecteren. Die kregen allemaal een uitnodiging om zaterdagochtend 11 mei present te zijn in het winkelcentrum.

Geef een reactie