dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Lezersschrijven » Tekort aan starterswoningen

Tekort aan starterswoningen

Iedereen is het erover eens, maar wat is er aan de hand en hoe lossen we dit op?
Wat vooraf ging: Freek J. Zijlstra startte 23 januari met een paginagroot artikel ‘Het nijpend tekort aan starterswoningen’. Aanleiding vormde het artikel van dominee Peter Wijnberger van eind november waarin hij waarschuwt voor de ontwrichtende werking als jongeren niet actief kunnen bijdragen aan kerk en samenleving. Een starterslening ziet hij als panacee. Freek legde daarna als verslaggever zelf zijn oor te luisteren bij een hypotheekverstrekker, een makelaar, de wethouder en een raadslid van oppositiepartij WIJ Lansingerland.
Voor meer starterswoningen denken ze aan: de starterslening, het belastingvrij schenken door (groot)ouders, middenhuur woningen, minder focus op bouw van gezinswoningen en door de gemeente bouwgrond goedkoper verkopen.
Wat is het lange termijneffect van het gebrek aan starterswoningen?
In De Heraut van 6 februari borduurt Freek J. Zijlstra voort op zijn eerdere artikel. Met een door hem opgesteld staafdiagram met negen leeftijdscategorieën van de Lansingerlanders tracht hij lange termijneffecten vast te stellen. De complexe modellen en berekeningen van de demografische ontwikkelingen waarmee de behoefte aan scholen en locaties worden bepaald maken duidelijk dat het staafdiagram bij het artikel een te eenvoudig instrument is. Voor lange termijneffecten heb je immers inzicht toekomstige ontwikkelingen nodig. Overigens bedraagt het inwonertal in het plaatje 58.455, terwijl de 60.000 al weer lang gepasseerd is. Is daar iets weggevallen?
Van de relatief grote leeftijdscategorie 40 -50 jaar stelt schrijver dat deze wellicht als dertigers in Lansingerland zijn komen wonen en nu kinderen in de leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar hebben. Een aanname die niet onderzocht is. Er wordt dus gesteld dat de leeftijdscategorie 40-50 jaar volledig uit ‘import’ bestaat. Het zal niet zo bedoeld zijn! Verder, de categorie 20 – 30 jaar is relatief klein, hetgeen wordt verklaard doordat ze al de deur uit zijn en buiten Lansingerland wonen/studeren. Deze kinderen van de categorie vijftigers zochten ‘kennelijk’ elders huisvesting. Daar is niets mis mee! Grote stappen snel thuis. Met het staafdiagram en enkele aannames kunnen dan ook geen lange termijneffecten van een tekort aan starterswoningen worden afgeleid. Daar zou een diepgaander onderzoek voor nodig zijn.
Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst. Ook zonder dat lange termijneffecten bekend zijn vinden alle betrokkenen dat er aan het tekort aan starterswoningen gewerkt moet worden. De wethouder wees er nog op dat langdurig de focus op de bouw van eengezinswoningen was gericht, maar dat het gemeentebestuur de starterswoningen nu goed voor ogen heeft.
De lezer van De Heraut weet dat er op veel fronten aandacht voor de starters is: toekomstig Wilderszijde, Treurniet, Berkel Centrum West, Middenhuur (o.a. voor doorstroming), sociale huurwoningen en Notaris Kruytstraat.

Eric Kampinga
VVD-raadslid Lansingerland

Check Also

Defecte verlichting busbaan

Na drie weken is er nog steeds niets gedaan aan de niet werkende knipperlichten aan …

Geef een reactie