maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Coalitie scherpt Integraal Veiligheidsbeleid van het eigen college aan
Lansingerland - De gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 januari jl. had een korte ‘hamerstukken-ontmoeting’ moeten worden, maar door een coalitie breed gedragen amendement op het veiligheidsbeleid van het college van b. en w., werden er tot verbazing van enkele oppositiepartijen nog wat puntjes op de i gezet. Het leek op het profileren tijdens verkiezingstijd.

Coalitie scherpt Integraal Veiligheidsbeleid van het eigen college aan

Coalitie scherpt Integraal Veiligheidsbeleid van het eigen college aan

Lansingerland – De gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 januari jl. had een korte ‘hamerstukken-ontmoeting’ moeten worden, maar door een coalitie breed gedragen amendement op het veiligheidsbeleid van het college van b. en w., werden er tot verbazing van enkele oppositiepartijen nog wat puntjes op de i gezet. Het leek op het profileren tijdens verkiezingstijd.

Freek J. Zijlstra

Don van Doorn (Leefbaar 3B) lichtte als indiener van het amendement met de VVD, het CDA en de ChristenUnie toe dat de tekst bedoeld is als aanvullende concretisering, specificering en duiding op het beleidsstuk van het college. Volgens hem zijn na het vaststellen van het coalitieakkoord bij de uitwerking van dit gedeelte door het college een aantal belangrijke aspecten onderbelicht.
Ter toelichting schrijven de indieners dat een veilige woon-, werk en leefomgeving voor eenieder in Lansingerland belangrijk is. Ze willen zichtbaar maken wat er speelt. Prioriteiten moeten volstrekt duidelijk zijn en leiden tot concrete resultaten voor de inwoners van Lansingerland.
Vervolgens voegen de indieners de volgende aandachtspunten aan het beleidsdocument toe: 1. Een betere informatiepositie in het onderwijs en het bedrijfsleven om zodoende veilige scholen, winkelcentra en bedrijfsterreinen te realiseren. 2. Het behoud van het politiebureau, met ruimere openingstijden, passend bij een groeiend inwoneraantal. In te zetten op toename van het aantal wijkagenten conform de landelijke norm. 3. Het plaatsen van mobiele camera’s op hotspots om daarmee zowel de pakkans als het veiligheidsgevoel te vergroten. 4. Het lik-op-stuk beleid te intensiveren. 5. Aanpakken van (cyber-)pesten, vandalisme en criminaliteit in de schoolomgeving. 6. Het verhalen van schade door vandalisme op de daders, meer dan nu het geval is.

Onnodige detaillering

Het amendement werd vlak voor de vergadering ingediend, reden waarom door Ineke den Heijer (D66) gevraagd werd een korte lees- en overlegpauze in te lassen alvorens op een inhoudelijke discussie over te gaan. Matthijs Ruitenberg (CDA) en Nathalie van Bakel (VVD) gaven vervolgens ter toelichting nog aan dat de toevoegingen concrete handvatten bieden en dat de aanpak van crimineel gedrag ons menens is. Petrine van Olst (WIJ Lansingerland) vond dat het college gewoon met de beleidsvoornemens uit het Integraal Veiligheidsbeleid aan het werk moet gaan. Ook Den Heijer vindt dat de raad zich niet met de gedetailleerde uitvoering hiervan moet bemoeien. “Wat betekent aanscherping van het beleid bijvoorbeeld in de toevoeging ‘Het verhalen van schade door vandalisme op de daders, meer dan nu het geval is.’ Je verhaalt de schade op de daders, of niet. Je kunt niet meer schade gaan verhalen.”
De opmerking van Matthijs Ruitenberg ‘We gaan er niet óver, maar we gaan er wel vóór’ viel bij de oppositie niet helemaal goed met de recente discussie over het kinderpardon nog in het achterhoofd. Ruitenberg probeerde het verwijt als zouden de aanscherpingen het geloof in de burgemeester als uitvoerende portefeuillehouder veiligheidsbeleid afzwakken daarmee van tafel te halen.
Alleen de fracties van D66 en WIJ Lansingerland stemden tegen het amendement en vervolgens werd het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 met algemene stemmen vastgesteld.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie