donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Algemeen » Een waardig afscheid voor iedereen

Een waardig afscheid voor iedereen

Een waardig afscheid voor iedereen

Lansingerland – Als geestelijk verzorger verbonden aan de woonzorgcentra van Laurens – De Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs, De Tuinen in Bleiswijk en De Oranjehoeck in Bergschenhoek – is Adri van Selst nauw betrokken bij de laatste levensfase van de bewoners. Hij begeleidt hen in die laatste levensfase, bij het afscheid nemen en het levenseinde.

Trees Borkus-Henskens

Niet echter uitsluitend de bewoners. Ook de familie en de verzorgers om de stervende heen hebben veelal behoefte aan begeleiding, advies of een helpende hand. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek, een beetje aandacht of andere steun als een afscheid wordt voorbereid.

Laatste levensfase

Veel bewoners die in een van de zorgcomplexen van Laurens komen wonen bevinden zich in hun laatste levensfase. “Sinds er geen mogelijkheden meer zijn van een verzorgingshuis blijven mensen langer thuis wonen. Pas als het echt niet meer gaat of als men het vanuit het ziekenhuis niet meer verantwoord vindt om nog naar huis te gaan komen nieuwe bewoners naar ons toe. Meestal met complexe zorg en daarom kan het voorkomen dat een bewoner hier z’n plekje gevonden heeft, maar binnen enkele maanden al komt te overlijden.”
Als geestelijk verzorger heeft Adri vaak met de bewoners al gesprekken vooraf. Ze vertellen hem in vertrouwen hoe zij tegen het einde van hun leven aankijken en in veel gevallen weten ze ook al hoe ze afscheid willen nemen. “Euthanasie kan eveneens ter sprake komen en ook daarin kan ik ze begeleiden. Vaak hebben ze er zelf al maatregelen voor getroffen als ze daar over spreken.” Goed luisteren is belangrijk in het werk van de geestelijk verzorger. “Bewoners delen hun levensverhaal met mij, ze vertellen me wat ze nodig hebben en of ze nog een laatste wens koesteren.”

Zorgpad

Bewoners die stervende zijn krijgen extra aandacht. Constante observatie en overleg met de verzorgenden om zoveel mogelijk comfort te bieden van en voor iedereen die erbij betrokken is. Extra steun ontvangen de familie en verzorgenden indien gewenst van leden van WaakSaam dat vijf jaar geleden werd opgericht; een groepje vrijwilligers dat in de avond- en nachturen bij de stervende kan komen waken, zodat er altijd iemand in de buurt is. Dat brengt niet alleen rust en steun voor de stervende, maar ook voor de familie en andere mantelzorgers. Een mooi project dat met liefde wordt ingevuld en dat zeer wordt gewaardeerd.
Adri van Selst is ook nauw betrokken bij het afscheid nemen. Daarbij is veel overleg met de familie, zodat zo goed mogelijk aan de wens van de overledene gehoor gegeven kan worden. Twee maal per jaar wordt in het woonzorgcomplex een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de overledenen van het achterliggende half jaar waarbij alle nabestaanden worden uitgenodigd. De bezoekers ontvangen allemaal een roos en zitten dan in de vorm van een kring bijeen. Er is muziek, vaak een bijdrage van familie van een van de overledenen in de vorm van een gedicht of een ander gesproken woord en van de geestelijk verzorger. Als de naam van de overledene wordt genoemd wordt de roos – die men na afloop mee naar huis mag nemen – in een vaas geplaatst. Elke bewoner heeft een eigen zorgcoördinator die na het overlijden nog contact heeft met de familie. Die nazorg wordt gewaardeerd, want daarin kan men met elkaar in gesprek over de verwerking.

Moreel beraad

Regelmatig wordt een moreel beraad gehouden in het huis na het overlijden of tijdens het stervensproces van een bewoner. “Met alle verzorgenden die erbij betrokken zijn. Daarin spreken we heel open met elkaar over hetgeen we ervan kunnen leren, wat de kwaliteit van zorg nog meer ten goede komt. Veelal heel verhelderend en fijn voor iedereen en soms komen er ook actiepunten uit de gesprekken. We concentreren ons constant op: wat is betekenisvol, waardevol. Wat is de zingeving om iets wel of juist niet te doen. Verzorgenden en ook artsen kunnen elkaar daar in een open gesprek in steunen.”

Groepsgesprekken

Voor mensen met een verstandelijke beperking speelt emotie een grote rol als er iemand in hun woongroep overlijdt. “In een groepsgesprek mogen ze allemaal iets over de overledene vertellen. Er worden kaarsen aangestoken in het stiltecentrum, liedjes gezongen en iedereen kan vertellen wat hij of zij wil. Het is belangrijk dat ze daar de mogelijkheid voor krijgen in persoonlijke aandacht. Zodat ook zij het een plekje kunnen geven en hun dagelijks leven weer kunnen oppakken.” Bezoekers en bewoners die daar behoefte aan hebben kunnen zich terugtrekken in het stiltecentrum dat Laurens De Oudelandse Hof rijk is.

Check Also

Spreekuur SAMEN Doen

Lansingerland – Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Sport Fonds, Stichting Leergeld, Welzijn Lansingerland, Bibliotheek/Taalhuis, MEE en …

Geef een reactie