zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Advertorial » Houweling Groep klaar voor verdere groei
Bleiswijk - In januari 2019 heeft de Houweling Groep drie ISO-keurmerken tegelijk gehaald. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat ze voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Houweling Groep klaar voor verdere groei

Houweling Groep klaar voor verdere groei

Bleiswijk – In januari 2019 heeft de Houweling Groep drie ISO-keurmerken tegelijk gehaald. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat ze voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

De Houweling Groep wil groeien in professionaliteit en kwaliteit, daarom zijn ze het traject ingegaan om een drietal drie ISO-certificeringen te behalen.
Met de certificatie Kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001) wordt laten zien, dat het bedrijf de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd hebben. Het continu verbeteren van de kwaliteit staat centraal in het toepassen van ISO 9001. Doordat medewerkers de processen goed leren kennen, raken ze zich steeds meer bewust van het gevolg van hun handelingen. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie en de producten.
Met de certificatie Milieumanagementsystemen (ISO 14001) wordt getoond dat een bedrijf een milieumanagementsysteem hanteert en zo de milieuveiligheid borgt. Er is structureel in de bedrijfsvoering aandacht voor het milieu. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.
De norm Gezond & Veilig werken (ISO 45001) laat zien dat ze voldoen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Houweling Groep voert een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
“Het behalen van deze certificaten is voor ons de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor verdere groei”, zegt
Hans Fransen, Quality Manager.
Er zijn audits op locatie gehouden, het beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd. Hans Fransen, Quality Manager: ‘’We zijn trots op deze prestatie en gaan er alles aan doen om de certificeringen te behouden. Elk jaar vinden er interne en externe audits plaats, zodat we onszelf constant verbeteren en kwaliteit kunnen blijven leveren.’’

Check Also

Bleiswijks kwartet ook inzetbaar op school

Bleiswijk - Burgemeester Pieter van de Stadt was woensdag 10 april aanwezig in het Historisch Museum aan de Dorpsstraat. Hij werd verwelkomd door Gerrit van der Knaap, voorzitter van de vereniging Historisch Bleiswijk (OVMB) en Fred Lekx, Ondernemer Albert Heijn Bleiswijk. De reden hiervoor was het Bleiswijks Kwartet dat momenteel gespaard kan worden bij Albert Heijn.

Geef een reactie