maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » VVD pleit voor MKB-toets
Lansingerland - De VVD wil het Lansingerlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) meer betrekken bij het beleid van de gemeente. Dit gaat leiden tot een grotere tevredenheid van de lokale ondernemers. Eén van de middelen dat hierbij helpt, is de zogenaamde MKB-toets. Het college van b. en w. staat hier positief tegenover en zal het mede op verzoek van de VVD meenemen in haar beleid.

VVD pleit voor MKB-toets

VVD pleit voor MKB-toets

Lansingerland – De VVD wil het Lansingerlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) meer betrekken bij het beleid van de gemeente. Dit gaat leiden tot een grotere tevredenheid van de lokale ondernemers. Eén van de middelen dat hierbij helpt, is de zogenaamde MKB-toets. Het college van b. en w. staat hier positief tegenover en zal het mede op verzoek van de VVD meenemen in haar beleid.

VVD-fractielid Ed van Santen legt uit wat de MKB-toets inhoudt: “Bij nieuw beleid worden ondernemers niet zelden onaangenaam verrast door extra regeldruk of last. Denk aan aanpassingen van parkeermogelijkheden, wegopbrekingen en vergunningen. Met een MKB-toets checkt de gemeente het voorgenomen beleid op de gevolgen voor de ondernemers. Als die gevolgen er zijn, worden ze door de gemeente met hen besproken.”
Uiteraard vindt de VVD-fractie een tevreden MKB belangrijk, aldus Ed. “Het stond vorig jaar in ons verkiezingsprogramma en we zijn blij dat het ook in het coalitieakkoord kwam. Dat is niet voor niets want het MKB zorgt voor 70% van de werkgelegenheid en 60% van de economie. Daarom start de gemeente in 2019 met een tevredenheidsonderzoek bij de ondernemers en zodra de MKB-toets beschikbaar is, wil zij dit hierin meenemen om de effectiviteit te meten. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!”

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie