maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Zondagsrust

Zondagsrust

Geachte lezers, ik zou graag van u antwoord willen krijgen op de volgende vraag.
Waarom laat de ene mens de andere mens op zondag voor zich werken. Daar vloeit vaak uit voort, dat mensen een burn-out krijgen, stress, moeiheid, lusteloosheid, slapeloosheid, onverklaarbare pijnen, geen tijd om naar elkaar om te zien, et cetera. Is het gebod dat de Here God ons geeft toch goed? of…
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag zult gij rusten als de Here God. Mensen komen lichamelijk en geestelijk tot rust.
In de Bijbel staat in 1 Timoteüs, hoofdstuk 6, geschreven: Want wij hebben in de wereld niets medegebracht, maar wij kunnen er ook niets uit medenemen.
Zou u mij een mail willen sturen met uw mening en uitleg? Ik zal de mail persoonlijk in behandeling nemen. U kunt uw mail sturen naar: cockpost1@gmail.com.

Cock Post
Bleiswijk

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie