maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » College van b. en w. maakt gaat vrij voor veiliger rotondes
Lansingerland - Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. De gemeenteraad zal gevraagd worden hiervoor € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen.

College van b. en w. maakt gaat vrij voor veiliger rotondes

Aanpak zeven knooppunten op Klapwijkseweg en Boterdorpseweg

College van b. en w. maakt gaat vrij voor veiliger rotondes

Lansingerland – Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. De gemeenteraad zal gevraagd worden hiervoor € 2,7 miljoen beschikbaar te stellen.

Freek J. Zijlstra

Volgens wethouder Simon Fortuyn hebben heel veel inwoners tijdens burgerpeilingen aangegeven dat het verbeteren van de verkeersveiligheid op rotondes snel aangepakt moet worden. Aan die oproep wil het college gehoor geven, aldus Fortuyn.
Op dinsdag 6 november 2018 werden de resultaten van een grootschalig onderzoek naar onveilige situaties op de zeven rotondes nog aan de gemeenteraad gepresenteerd. Per rotonde werden de knelpunten in beeld gebracht en de best mogelijke oplossingen geschetst, rekening houdend met de soms beperkte ruimte langs zo’n rotonde. Wij hebben u daarover in De Heraut van 14 november jl. uitvoerig geïnformeerd. Behalve een aantal maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, waren de meest opvallende en kostbare aanpassingen een ‘turborotonde’ bij het knooppunt Klapwijkseweg – Oudelandselaan (€ 915.000) en het leggen van een fietstunnel ter hoogte van de Raadhuislaan, om de met grote snelheid overstekende fietsers door het Annie M.G. Schmidtpark niet langer met het autoverkeer te laten kruisen (€ 3 miljoen).

Langzamer rijden en beter zicht

Voor het totale pakket aan korte – en lange termijn maatregelen werd krap € 5 miljoen begroot. Uit het beschikbaar stellen van € 2,7 miljoen mag worden afgeleid dat de voorgestelde fietstunnel er niet komt. Het college geeft in de persverklaring geen details over de nu voorgestelde werkzaamheden. Volgens de woordvoerder van het college zullen alle zeven rotondes op de schop gaan en gaan alle verkeersdeelnemers, zowel automobilisten als fietsers, overal merken dat er snelheid remmende en zicht verbeterende maatregelen zullen worden getroffen. Dat is ook de bedoeling van het persbericht dat het college heeft doen uitgaan.
Waarom dan nu dit persbericht, terwijl het veiliger maken van de rotondes op de agenda van commissie Ruimte van dinsdag 5 februari a.s. staat? Volgens de woordvoerder wil het college na het uitzetten van de burgerpeilingen duidelijk aan de inwoners laten zien dat dringende zaken niet alleen in het collegeprogramma genoemd worden, maar ook serieus en zo snel mogelijk aangepakt worden. Het wil hiermee de bespreking in de commissie en gemeenteraad bespoedigen. In het totaalbedrag zitten overigens ook kosten voor campagnes om inwoners op hun gedrag in het verkeer aan te spreken. Want, deelnemen aan het verkeer doe je met elkaar!
Tot slot wijst het college er op dat bij de verbetering van de rotondes al rekening is gehouden met nieuwe verkeersstromen als gevolg van de ontwikkeling van het toekomstige Wilderzijde en ontsluiting van via de A16 Rotterdam.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie