dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Commissie Ruimte spreekt uitvoerig over luchthaven RTHA

Commissie Ruimte spreekt uitvoerig over luchthaven RTHA

Commissie Ruimte spreekt uitvoerig over luchthaven RTHA

Lansingerland – Ter voorbereiding op de bespreking in de commissievergadering van dinsdag 15 januari werd op woensdag 9 januari een Beeldvormingsavond gehouden, waarin door de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) een compleet overzicht van alle onderliggende beleidsstukken werd gepresenteerd. Hieronder volgt een update en de politieke reacties.

Freek J. Zijlstra

Bespreking over de stand van zaken op basis van een twintigtal stuken, die bestaan uit rapporten, notities, beleidsbrieven en aanbevelingen – zonder dat er een besluit genomen hoeft te worden – maakt het lastig om een politiek scherpe discussie te voeren over een kwestie die al jarenlang de aandacht opeist. Waar ga je je als commissielid nu op richten om tot een gefundeerd oordeel te komen als uitbreiding van het aantal vliegbewegingen, of meer geluidsruimte, aan de orde is?
Verkenner Joost Schrijnen kwam na zijn onderzoek tot de conclusies dat er geen draagvlak voor groei van de geluidsruimte is, dat het zakelijk profiel van de luchthaven versterkt zou moeten worden, de toegevoegde economische waarde voor de regio van belang is en de mogelijkheid tot het uitplaatsen van maatschappelijk helikopterverkeer onderzocht zou moeten worden.
Inmiddels neemt de maatschappelijke discussie over de effecten van geluidsbelasting en uitstoot van fijnstof op de volksgezondheid toe. Duidelijk is dat de invloed van de BRR begrensd is; er is slechts een adviserende rol naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Opvallend is het grote aantal overleg- en adviesorganen en bewonersorganisaties, zonder verstrekkende bevoegdheden en daadkracht, terwijl de finale besluitvorming bij de minister ligt. Dit leidt nog wel eens tot onvrede bij bewoners die meer van hun bestuurders verwachten. Het advies van een goede communicatie blijft daarom belangrijk.

Het onderzoek

De BRR heeft inmiddels grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid de maatschappelijke helikoptervluchten naar elders te verplaatsen. Het resultaat van het onderzoek is dat alles moet blijven zoals het nu is, dus positionering op RTHA. Er komt dus géén geluidsruimte vrij voor meer commerciële luchtvaart.
Bij de wens om luchthaven RTHA een meer zakelijke profiel te geven, blijkt dat de gekochte ‘slots’ (tijdvakken om op de stijgen en te landen) door de vliegtuigmaatschappijen met voor hun commercieel aantrekkelijke bestemmingen worden ingevuld. Opvallend is dat er de laatste jaren een sterke groei in het aantal passagiers is geweest, terwijl de hoeveelheid vliegbewegingen niet is toegenomen. Er zijn grotere vliegtuigen ingezet, met zwaardere motoren, die voor meer geluidsoverlast zorgen. Krachtiger motoren produceren lagere geluidsfrequenties, die voor het menselijke oor/brein als storender/hinderlijker worden ervaren. Daarbij komt dat er voor gekozen is sneller te stijgen, waarbij de geluidsoverlast korter, maar wel heviger is. Als er minder snel gestegen wordt, duurt de overlast langer, maar is minder intens. Het luchtruim van RTHA wordt vaak begrensd door Schiphol, waardoor snel opstijgen en afbuigen over de woonwijken noodzakelijk is.
Uit het onderzoek van de BRR blijkt dat de economische meerwaarde van RTHA niet aantoonbaar is.
Bij het verder beperken van de geluidshinder worden er volgens het luchthavenbesluit extra handhavingspunten ingericht. De veel gehoorde klacht is dat vliegtuigen voortijdig afwijken van de vastgestelde vliegpaden en dat de geluidsoverlast niet zou worden geregistreerd door twee huidige handhavingspunten. Twee handhavingspunten liggen in de buurt van DCMR-geluidmeetposten. Men stelt vast dat de berekende waarden op basis van het werkelijk aantal vliegtuigbewegingen op de handhavingspunten redelijk goed overeenkomen met de gemeten waarden van de DCMR. Lastig in dat hele verhaal is het door elkaar gebruiken van geluidsruimte (en een ‘geluidsemmer’ die overloopt) en het aantal vliegbewegingen. Wat geeft de minister nu uit? Geluidsruimte (waarvan de overlast beperkt gemeten wordt) of een aantal geregistreerde vliegbewegingen?
Het standpunt van de BRR is helder: men ziet géén ruimte voor groei van de luchthaven buiten de huidige vergunde geluidsruimte. Het college van b. en w. van Lansingerland geeft aan ook deze mening te zijn toegedaan.

Bewoners tegen vliegtuigoverlast

Ter vergadering sprak Dirk Breedveld, voorzitter van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), de commissie nog eens toe en waarschuwde alert te blijven op de juistheid van verstrekte informatie. Hij stelt vast dat de klachten over RTHA nog jaarlijks toenemen. “RTHA gooit zijn afval (herrie en emissies) letterlijk en figuurlijk bij de buren over de schutting. We zien dat de luchtvaartsector de lucht claimt, maar feitelijk is die van de burger, en die willen schone lucht en stilte.” Ook waarschuwde Breedveld voor het instellen van gescheiden geluidsruimten voor maatschappelijk helikopterverkeer en commerciële vluchten. Omdat nachtvluchten door heli’s zwaarder tellen, zou het zomaar kunnen zijn dat er dan 10.000 extra commerciële vluchten bijkomen. Vluchten naar vakantiebestemmingen in de nu al overvolle zomermaanden. “Het is aan de overheid om burgers in bescherming te nemen, want de groei van de luchtvaart zal nooit stoppen; de bovengrens van vandaag, is de ondergrens van morgen.” Ook gelooft Breedveld niet in korte termijn effecten van stillere vliegtuigen. “De luchtvloot van Transavia is pas vernieuwd; die gaat nog wel 20-30 jaar mee!”

De politiek

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) bestempelde overlegorganen als ‘tijgers zonder tanden’. De inzet van het coalitieakkoord is wat hem betreft duidelijk: géén toename van het aantal vliegbewegingen! “We hebben een stapel stukken voor ons liggen, maar er is eigenlijk niet zoveel gebeurd,” stelde Sam de Groot (PvdA) vast. “We kunnen dingen niet op z’n beloop laten en rustig achterover leunen,” vindt Ivana Citterbartová (GroenLinks). “De geluidsruimte is in 2018 met 18% overschreden!” Wat Jurjen Dieleman (ChristenUnie) betreft, is de tijd van ongebreidelde groei voorgoed voorbij. “Alles wat Joost Schrijnen heeft voorgesteld, blijkt niet te kunnen.” Nu er geen omgevingsombudsman komt, wil de ChristenUnie wel onderzocht hebben of aanstelling van een klachtencoördinator mogelijk is. Immers, het aantal klachten neemt nog steeds toe, en is hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Hans van der Stelt (CDA) stelt genoegzaam vast dat de raad ‘aardig op één lijn zit’. “We gaan niet tornen aan vastgestelde normen!” Eric Kampinga (VVD) denkt dat bewoners niet zitten te wachten op energieopbrengst van zonnepanelen op de luchthaven. “Men kan beter geld steken in het isoleren van woningen onder de aanvliegroutes.” Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) stelt vast dat de rol van de gemeenteraad beperkt is, maar duidelijk is dat voor iedereen het plafond bereikt is. Michiel Muis (D66) concludeert op basis van de rapporten dat RTHA gewoon een ‘vakantieluchthaven’ is, dus nu dat duidelijk is, zal het draagvlak verder afnemen. Ook omdat bewoners merken dat RTHA zich niets aantrekt van overschrijdingen en afwijkingen van vliegpaden. Hij hoopt dat de maatschappelijke ontwikkeling van ‘vliegschaamte’ doorzet, en men voor korte vluchten spoorverbindingen zal zoeken.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie