zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek » Herinrichting van het centrum van Bergschenhoek

Herinrichting van het centrum van Bergschenhoek

Herinrichting van het centrum van Bergschenhoek

Lansingerland – Berkel Centrum is al lang op de schop. In Bleiswijk zijn een paar kleine verbeteringen nodig. Bergschenhoek leek wat vergeten, maar vorige week besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Centrumvisie en visualisatie herinrichting van de openbare ruimte in Bergschenhoek.

Peter Tetteroo

De raadsleden stelden hun vragen en gaven hun opmerkingen bij de plannen en Ron van der Haring sprak in namens BIZ Centrum Bergschenhoek en VvE’s dorpskern. Wethouder Kathy Arends mocht alles beantwoorden en verantwoorden.

Toekomstbestendig

De bespreekronde van de raadsleden leverde eensgezindheid op. Alle sprekers benadrukten het belang van samenwerking tussen gemeente, bewoners, ondernemers en vastgoedontwikkelaars onder leiding van een door de gemeente aan te stellen centrummanager. Ook vond bijna iedereen dat er snel gehandeld diende te worden. Hoewel in het rapport te lezen viel dat men het jaar 2019 wil nemen voordat de daadwerkelijke uitvoering start, vonden de meesten dat er sneller gehandeld moet worden. Niet nog een heel jaar wachten. Frans Ammerlaan (CDA) trapte echter op de rem. Ammerlaan: “Ik hoor hier snel, snel, snel, snel, maar we moeten ons realiseren dat wat er straks staat, goed moet zijn voor de komende 20 à 30 jaar. Kwaliteit moet boven snelheid gaan.” Wethouder Arends betoogde hetzelfde. “Goed werk leveren dat toekomstbestendig is, maar wat sneller kan pakken we eerder aan.” De duurzaamheid van de uitvoering werd gemist in het uitvoeringsplan. Wethouder Arends vond het vanzelfsprekend dat er naar duurzaamheid gekeken werd. Toch zou het goed zijn om dat dan ook concreet te benoemen.

Derde supermarkt nodig?

Het onderzoeksrapport sprak van mogelijke uitbreiding van woningen en voor een mogelijke vestiging van een derde supermarkt. Dat zou dan een discountsupermarkt moeten zijn. “Goed voor de bewoners met een kleine portemonnee”, volgens wethouder Arends. Hier ontstond discussie over. Is dat nodig? Een kiloknaller erbij? Is het niet beter om juist speciaalwinkels in Bergschenhoek te hebben? Bijvoorbeeld een juwelier of een andere unieke winkel, opperde Marlolein Gielis (Leefbaar 3B). Petrine van Olst sloot zich hierbij aan: “De uitstraling van het centrum moet zodanig zijn dat ondernemers zich hier willen vestigen. Petra Verhoef (PvdA) zag graag dat het niet alleen om de Kruin gaat, maar wil de straten eromheen ook in dit plan betrekken, denk aan de Dorpsstraat en het begin van de Julianalaan, waar ook winkels en een kapperszaak zijn. Ook de verkeersstroom moet daarbij onder de loep genomen worden, vond Verhoef.
Een heikel punt is de Wilderszijde. “Komt daar detailhandel?”, vroeg Jurjen Dieleman (CU) zich af. Wethouder Arends sprak van eventuele kleine winkels als een bakker en een buurtsuper in dit te ontwikkelen gebied. Frans Ammerlaan was hier fel op tegen. Ammerlaan: “Uit onderzoek blijkt dat een kleine winkelstrip niet werkt.”
De wethouder liet deze mogelijk toch open. Ineke den Heijer en Brecht Weerheijm (D66) vonden dat er niet alleen naar het mooi maken van de buitenkant moet worden gekeken, maar ook naar de “binnenkant”. Is er ruimte voor cultuur, voor maatschappelijke organisaties, voor activiteiten, er moet ook wat te doen zijn in een “bruisend” centrum. Zo kwamen er meer suggesties naar voren. Vergroening van pleinen zorgt ook voor verkoeling in een warme zomer. Een schone sloot. Meer eenheid in de gevels. Blurring, een biertje bij de kapper en een kop koffie bij de bakker, wel of geen ruimere openingstijden, zelf te bepalen door de ondernemers, een fietsenstalling, handhaven van het verbod op brommers in het centrum, wel of geen energieslurpende terrasverwarmers, “Een dekentje is ook gezellig,” zei Marko Ruijtenberg (GroenLinks). Veiligheid, hangjongeren, plantenbakken annex zitjes annex vuilnisbakken. Horeca is goed, maar niet later dan tien uur ’s avonds, vond Ron van der Haring, die voor de belangen van de omwonenden opkwam.

Start herinrichting

De wethouder verdedigde de voorliggende plannen en beloofde een sterke en verbindende centrummanager aan te stellen die alle betrokken partijen bij elkaar brengt om de verbetering van de dorpskern van Bergschenhoek vorm te geven. Alle aanwezige raadsleden waren het met commissievoorzitter Jan Pieter Blonk eens dat het plan ongewijzigd naar de gemeenteraad kon om het daar eind van deze maand af te hameren.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie