woensdag 21 augustus 2019 | week 34
Home » Algemeen » Laurens Lyceum kiest voor ‘Leren zonder grenzen’

Laurens Lyceum kiest voor ‘Leren zonder grenzen’

Laurens Lyceum kiest voor ‘Leren zonder grenzen’

Hillegersberg – Het Laurens Lyceum, op de grens van Lansingerland en Hillegersberg, introduceerde onder leiding van de toenmalige rector Alfred van der Heijden, vier jaar geleden het Flexrooster en plukt daar nu de vruchten van. De bewuste keuze voor lesblokken van tachtig minuten en de blik gericht op innovatief onderwijs, resulteerde in een boost voor de school als geheel. “Aan leren zit geen limiet; wij gaan uit van leren zonder grenzen,” aldus rector Mariska Davids.

Trees Borkus-Henskens

Mariska Davids is al langere tijd verbonden aan het Laurens, zij werkt er al zes jaar. Als teamleider was ze direct betrokken bij de vertaalslag van het Flexrooster naar het onderwijsaanbod op het Laurens. Inmiddels spreken we over Flexrooster 2.0, de ontwikkelingen staan nooit stil op het Voorhout 100.
“We werken hier vanuit leerdoelen en blendend learning. Door een combinatie te maken van de mogelijkheden die het Chromebook biedt, in combinatie met boeken, ondersteunend materiaal en projecten, wordt leren een continue proces, dat ook buiten de reguliere lessen doorgaat, los van lokaal of rooster. Dagelijks bieden we naast de lesblokken van tachtig minuten, flexuren aan die vrijheid bieden. De leerlingen weten wat voor opdrachten ze hebben en wanneer hun werk klaar moet zijn. Ze zoeken zelf een plek in de school en werken daar verder; zelf, in groepjes en vak- en klasoverstijgend. Met die ontwikkelingen zijn we nu volop bezig.”

Het Laurens Lyceum is van origine een katholieke school. “We geven invulling aan onze identiteit door de focus te leggen op hetgeen ons bindt; zowel in de directe omgeving als mondiaal. Daarin komen thema’s als wereldreligies en samenleven, maar ook actuele kwesties aan bod. Hoe je er zelf naar kijkt, wat je doet in je eigen omgeving en wat je voor een ander kunt betekenen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop we invulling hebben gegeven aan onze identiteitsdriedaagse vlak voor de kerst. Met de lichtjesmarkt haalden we € 3.892,- op en het bedrag wordt gedoneerd aan Amnesty International.”

Havo, atheneum en gymnasium

Het Laurens Lyceum biedt onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium. Voor zich nog oriënterende leerlingen organiseert het Laurens op 23 januari een proeflesdag en op 6 februari een Open Dag. “Waarom leerlingen voor het Laurens kiezen? Om de sfeer en bovendien het gezien en gekend worden. Aan elk leerjaar is zowel een mentor als juniormentor gekoppeld en bovendien kennen we hier een leerjaarcoördinator en een teamleider voor verschillende leerjaren. We werken met elkaar naar oplossingsgericht, vakoverstijgend en creatief denken en werken. Nieuwe ideeën krijgen de ruimte en de verantwoordelijkheid wordt breed gedragen. Met elkaar zijn we trots op wat we bereiken.”
Het Laurens Lyceum heeft inmiddels ook de Gouden Kantine Schaal bemachtigd en is in de running voor het certificaat gezonde school. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om Unesco School en Cultuurprofielschool te worden. Het bruist op het Laurens!

Check Also

Spreekuur SAMEN Doen

Lansingerland – Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Sport Fonds, Stichting Leergeld, Welzijn Lansingerland, Bibliotheek/Taalhuis, MEE en …

Geef een reactie