dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » fbpost » Burgemeester reageert op ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling

Burgemeester reageert op ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling

Burgemeester reageert op ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling

Lansingerland – In aanloop naar en tijdens de jaarwisseling vonden er vernielingen plaats in met name Berkel Centrum. Winkeliers en particulieren zitten nu met de schade als gevolg van het wangedrag van een groep vernielzuchtige jongeren. Burgemeester Pieter van de Stadt maakte maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend van plan te zijn de inzet van het aantal beveiligers rond de jaarwisseling te verdubbelen. Eerder op maandag spraken wij met de burgemeester.

Freek J. Zijlstra

Bewoners reageerden de afgelopen dagen via sociale media op het interview met burgemeester Pieter van de Stadt dat op donderdag 3 januari jl. op de voorpagina van De Heraut verscheen. Onder de kop ‘Iedereen moet zich thuis voelen in Lansingerland’ houdt hij een warm pleidooi om via vrijwilligerswerk tijd voor een ander vrij te maken. Vervolgens stelt hij dat saamhorigheid een kerntaak van iedereen is. Daarbij is een gevoel van veiligheid belangrijk, moeten er mogelijkheden tot ontplooiing zijn en is het ontvangen van steun als je in de problemen zit onontbeerlijk. Voor de duidelijkheid: dat interview werd nog vóór de jaarwisseling afgenomen en geschreven.
Een inwoner stelt in een reactie dat er van dat ‘thuisgevoel’ in de tweede helft van december geen sprake was door de aanhoudende overlast van zwaar knalvuurwerk. Het wangedrag en het spoor van vernielingen vragen om een krachtige reactie van de plaatselijke overheid, vindt deze lezer. Dat is ook de landelijke teneur, als zelfs wordt gesproken over een gezagscrisis rond de jaarwisseling, waar bestuurders hun verantwoordelijkheid niet meer (durven te) nemen.

Wat kunt u aan vuurwerkoverlast doen?

Burgemeester Van de Stadt: “Vuurwerk is legaal. Ik kán de verkoop vuurwerk niet verbieden, die verantwoordelijkheid ligt bij de landelijke overheid. Dat moet de samenleving oppakken. Er zijn veel inwoners die vuurwerk leuk vinden en ervan genieten. Anderen hebben er een hekel aan of hebben er last van. Bij het nemen van een maatregel of het achterwege laten ervan is er dus altijd iemand boos. We hebben wel regels afgesproken en dat houdt in dat er op oudejaarsdag vanaf 18.00 tot 2.00 uur nieuwjaarsdag vuurwerk afgestoken mag worden. Behalve in vuurwerkvrije zones, en dat geldt alleen voor dat tijdvak. Daarvan waren er vier in Lansingerland. Overlast, binnen redelijke grenzen, hoort bij samenleven en moeten we van elkaar accepteren. Je kunt niet je eigen normen aan anderen opleggen. De overlast door (illegaal) knalvuurwerk is irritant, en lastig te handhaven. Dat vraagt namelijk om een enorme inzet van mankracht en in juridische zin is de bewijslast bij groepen bovendien lastig omdat een ‘heterdaad’ vereist is. Ik vind het vooral een gedragskwestie, soms van ouders die zelf ook vuurwerk afsteken èn van de directe woonomgeving die moet aangeven waar de acceptatiegrens ligt.”

Volgens een buurtbewoner werd de overlast en vernieling veroorzaakt door een groepje jongens dat al een aantal weken actief was. Waarom is er niet (preventief) ingegrepen? Waren er te weinig politie-eenheden beschikbaar?

“Er zijn elk jaar vernielingen aan abri’s, reclameborden, verkeersborden en prullenbakken. Het lijkt erop dat er dit jaar meer incidenten waren. Vernielingen zijn onaanvaardbaar! Sommige winkeliers in Berkel Centrum zijn dubbel getroffen; eerst door de reconstructie en nu door de vernielzucht van een groep jongeren. We weten nog niet of dezelfde jongeren op verschillende plaatsen hebben huisgehouden, zoals het vernielen van winkelwagentjes, zonneschermen en winkelruiten. Dat moet uit de analyse van camerabeelden blijken. Ja, er was te weinig politie zichtbaar aanwezig in Berkel Centrum. Ik wil ook preventief meer blauw op straat, en dan bij voorkeur de wijkagent die de omgeving kent. Ook dat is een probleem dat door politiek Den Haag opgelost moet worden. Om het tekort op te vullen hebben we ook dit jaar zelf particuliere beveiligers ingehuurd, die bekend zijn met de omgeving en de jongeren. Bedenk wel dat er ook deze jaarwisseling in de regio verschillende busjes met ME-agenten klaar stonden om direct in te grijpen als de situatie ergens flink uit de hand dreigde te lopen.”

Wordt de schade aan gemeentelijke eigendommen en infrastructuur voor de volle 100% verhaald op de jongeren of hun ouders?

“Ja, zeker! Zoals bij elke misdaad proberen wij de daders te achterhalen. Ook nu proberen we de daders na verwerking van de camerabeelden op te sporen en de gemeentelijke schade te verhalen.”

Met welke handhavingsvoorstellen gaat u komen om volgend jaar overlast en uitzonderlijke schade tijdens de jaarwisseling te verminderen of te voorkomen?

“Onze benadering is de-escalatie en daarvoor heb je nu eenmaal zichtbare mankracht nodig. Als we dus niet meer politionele ondersteuning krijgen, zullen we zelf de inzet van particuliere beveiligers verdubbelen. Over het algemeen is de jaarwisseling in Lansingerland in vergelijking met de rest van Nederland rustig verlopen. Enkele tientallen jongeren, die soms onder invloed zijn van alcohol en drugs, verpestten het feestje van 60.000 inwoners. Dat is onacceptabel en op dat gedrag worden deze jongeren en hun ouders aangesproken.”

In de nacht van zaterdag 5 januari op zondag 6 januari was het weer even onrustig in Berkel Centrum. De politie zou een groep jongeren uit het centrum verdreven hebben, waarbij ook gebruik werd gemaakt van honden. Wat is er gebeurd?

“Het betrof hier een besloten horecafeest waar iemand niet welkom was, die vervolgens amok maakte met de groep. De politie werd gewaarschuwd en daar kwamen twee politiebusjes op af èn een hondenbrigade die toevallig in de buurt was. Dit voorval had niets met de ongeregeldheden rond de jaarwisseling te maken.”

Check Also

Raad vraagt nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland die wel eens in de Bleiswijkse en Bergschenhoekse bossen bij de Rotte komen zien de kaalslag die door het kappen van veel bomen in deze recreatiegebieden plaatsvindt en velen vragen zich af of dit niet anders kan.

Geef een reactie