dinsdag 15 oktober 2019 | week 42
Home » fbpost » Burgemeester: “Iedereen moet zich thuis voelen in Lansingerland”

Burgemeester: “Iedereen moet zich thuis voelen in Lansingerland”

Burgemeester: “Iedereen moet zich thuis voelen in Lansingerland”

Lansingerland – Hoogtepunten uit 2018? Burgemeester Pieter van de Stadt hoeft daar niet lang over na te denken. “Dat zijn ongetwijfeld de leuke bezoekjes die ik mocht brengen aan de echtparen die 60, 65 en soms zelfs 70 jaar getrouwd waren. Maar ook de mooie evenementen die verbinden als kerncompetentie hadden en niet te vergeten de gestage groei die onze gemeente doormaakt.”

Trees Borkus-Henskens

“Een gestage groei waarin iedereen zich hier thuis moet kunnen voelen”, vindt de burgemeester. “Waar een verbinding is tussen oud en nieuw; tussen de mensen die geboren zijn en de nieuwkomers die bewust voor onze mooie gemeente gekozen hebben. Die verbinding tussen de bewoners krijgt steeds meer aandacht, mede door de evenementen waarbij iedereen meer dan welkom is.”
Nog iets verder terugkijkend vervolgt hij: “Bij mijn komst als burgemeester was de vraag; geef ons een jaar of drie om de gemeente de omslag te laten maken. Het is nu voor de nieuwe coalitie weer mogelijk geld uit te geven na een zware periode binnen de gemeente. Dat geeft ons de ruimte iets te doen en na te denken over de toekomst. We konden extra gaan investeren in Openbare Ruimte, maar ook de positie in de regio versterken en financiële middelen binnenhalen bij Rijk en Provincie. Die omslag kwam in 2018; toen konden we het herstel van de crisis afronden en van start met de verdere ontwikkeling van de gemeente. De risico’s werden afgebouwd en de reserves opgebouwd. We kunnen weer een stootje hebben!”

Waardering

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt, dat de gemeente een hoog cijfer krijgt als woongemeente; met een 8 voor de leefomgeving. “Het vertrouwen in het gemeentebestuur is naar 33% gestegen. Ook de waardering voor de manier waarop de medewerkers de burgers bejegenen, de woonomgeving en het vertrouwen van het bestuur groeide. Lansingerland scoort boven het landelijk gemiddelde op het gebied van woon/leefomgeving, speel/sportvoorzieningen, winkels dichtbij en gemeentelijke dienstverlening. Er is echter nog werk aan de winkel wat betreft zowel het openbaar vervoer als zorg en welzijn, want daar scoort Lansingerland lager dan het landelijk gemiddelde. In het onderzoek kwamen ook de gemeentelijke diensten aan de orde. Stijgers daarin waren het vertrouwen in het bestuur, een gemeente die doet wat zij zegt, er is voldoende ruimte voor eigen initiatieven van burgers en er is goed toezicht op het naleven van regels en de gemeentelijke dienstverlening.”

2019

Voor 2019 ziet de burgemeester nog wel wat uitdagingen liggen. “We zijn een jonge gemeente en daarin kan het een moeilijk punt worden voldoende vrijwilligers te vinden in clubs, welzijn en cultuur. Jonge mensen hebben een drukke agenda, maar we hopen dat ze toch een plekje vrij kunnen houden als er een beroep op hen wordt gedaan. Ook bij de (sport)clubs vormt dat een fikse uitdaging. Er is al veel aandacht voor vrijwilligers en het Vrijwilligers Informatie Punt, maar we blijven werken aan nog meer gemeenschapsgevoel in het sociale leven.”
Van de Stadt ziet voor het nieuwe jaar voortzetting van de groei in zowel de woningbouw als belangstelling voor bedrijventerreinen. Ook infra krijgt alle aandacht, evenals het openbaar vervoer. “Regionale samenwerking is van belang; we moeten daar vooraan staan, je gezicht laten zien en mee doen. Maar er ook zelf aan bijdragen.”
Saamhorigheid van de drie kernen is een kerntaak. “Van de mensen die hier wonen en werken, maar ook die elders werken of wonen. We moeten de verschillende belangen bijeen zien te houden en de kwaliteit van onze gemeente blijven verhogen. Zodat we met elkaar het gevoel hebben op het juiste spoor te zitten wat betreft zowel veiligheid als ontplooiing en steun bij problemen. Met de wens dat we er weer een stukje op vooruit gaan in een goede omgeving. Als gemeente moeten we ruimte bieden aan bewoners en ondernemers met daarbij een gevoel van samen doen, van participatie en ‘kan ik iets voor u doen’ op alle fronten!”

Check Also

Indoorfestival DAKERAF voor jongeren Lansingerland

Lansingerland - Met ‘Pubers in de Spotlight’ richt de gemeente Lansingerland zich op een positieve manier op jongeren in Lansingerland. Om hier voor jongvolwassenen een nog prettigere plek te maken om te wonen, leven en zich te ontwikkelen, waarbij wordt geluisterd naar en samengewerkt met de jongeren zelf.

Geef een reactie