dinsdag 25 juni 2019 | week 26
Home » Politiek » Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven
Nico (l) en Steven Treurniet.

Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven

“Hier willen we geen shovel tegenaan laten rijden”

Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven

Berkel en Rodenrijs – Het is niet voor het eerst dat in deze krant alinea’s gewijd worden aan het stuk gemeentelijk erfgoed Maalderij Treurniet Mengvoeders BV aan de Rodenrijseweg. De productie in de maalderij op deze locatie ligt al een aantal jaren stil. Plannen om het erfgoed voor het nageslacht te behouden zijn er al jaren. Tot genoegen van Nico en zoon Steven Treurniet werden de plannen door veel inwoners van Berkel en gemeentebestuurders met gejuich ontvangen.

Rien Kuyvenhoven

Nico Treurniet is kort en bondig over de plannen om het gebouw te behouden en samen met de ernaast liggende grond tot appartementen om te vormen. “Wij geven de fabriek terug aan de burgerij. Als de plannen tot een goed einde komen, is dit winst voor Berkel.” Het is gezegd, Nico en Steven Treurniet zijn blij met de huidige ontwikkeling nadat er eerder zo negatief werd gedaan over de plannen die zij en de projectontwikkelaar hadden ontwikkeld voor het markante gebouw nabij het centrum van Berkel. Markant omdat de uitdrukking ‘bij Treurniet links of rechts af’ de afgelopen 150 jaar bij een Berkelse en dorpse uitdrukking is geworden.
“Natuurlijk zijn ook wij vatbaar voor op- en aanmerkingen die van de omwonende komen.” Nico Treurniet zegt dat dit ook zo in het verleden is geweest toen onder meer zijn vader Gerard en oom Arie het heft in handen hadden. “We hebben er een hekel aan als mensen gaan klagen. Oplossingen zijn er om te zoeken. Het is bij ons leven en laten leven. En trouwens nu hebben andere personen de touwtjes in handen”, zegt hij doelend op de projectontwikkelaar.

Aanpassingen

Wat betreft de plannen voor de verdere ontwikkeling is een schetsplan door de projectontwikkelaar bij de gemeente ingeleverd. En volgens Treurniet wordt nu de industriebestemming gewijzigd in woonbestemming. Dit is door de gemeenteraad goedgekeurd te zijn.
“Dit plan zal het nu eindelijk moeten worden”, is hij wat optimistischer dan dat we van hem gewend zijn. Terwijl Steven de nieuwe schets laat zien, legt Nico uit dat er de nodige aanpassingen zijn aangebracht, maar wel is hij teleurgesteld in het verwijt dat er maar vier starterswoningen zouden worden gerealiseerd. “Wij voldoen aan de eis van de gemeente van dertig procent starterswoningen, er komen er tien in het nu bestaande gebouw”, legt hij uit. “Verder is er één laag – op verzoek van omwonenden – van één van de twee bijgebouwen die naast het bestaande pand worden gerealiseerd, afgehaald. Dat waren wel vier appartementen. De twee toplagen op het bestaande gebouw zullen minder kolossaal worden. Het tussenstuk zal lager komen te liggen, omdat de parkeerkelder daar lager komt te liggen. Hierdoor konden we die vierde laag zo laten. Zo zie je dat ook wij genoeg water bij de wijn hebben gedaan. Zo moeten we het toch eens worden.”
En dan met een stukje humor: “Iets weggeven is ook weleens fijn en dat kan ook wel eens tot oplossingen leiden”.

Plannen

Eigenlijk kunnen Nico en Steven Treurniet het niet helemaal begrijpen waarom sommige omwonenden zoveel en langdurige bezwaar maken tegen de plannen die zelfs door de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs gedragen worden. En waarvoor ze onlangs nog door een wethouder van Lansingerland werden gecomplimenteerd. “En ook”, zegt Steven, “is het grootste gedeelte van de gemeenteraad van Lansingerland gecharmeerd van de plannen om het gebouw te behouden”.
Nico Treurniet vervolgt: “Hebben de mensen die bezwaar maken wel eens terug in de tijd gedacht toen de fabriek nog op volle toeren in werking was en er geur- en stofoverlast was. Toen was er geluid- en bewegingoverlast die nu met de bouw en verbouwingsplannen heel veel minder zullen zijn. De toekomstige bewoners parkeren in een kelder. Daar moeten zij die zoveel bezwaar tegen de plannen hebben ook eens over nadenken”, is het tweetal, waarvan het bedrijf het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier mag dragen, strijdbaar over de huidige gang van zaken.
Nico: “Er een shovel tegenaan rijden zou heel wat makkelijker zijn geweest. Dat is al bij meer dan tweehonderd mengvoederfabrieken in Nederlanddoor automatisering en wet- en regelgeving gebeurd. Wij willen echter voorkomen dat ons hetzelfde lot overkomt als De Smederij. Berkel heeft al voldoende moois zien verdwijnen. Met de projectontwikkelaar hebben we ook offers gebracht. De aanpassingen hebben veel geld gekost. Misschien hebben we ook een beetje geluk gehad dat de huizenmarkt is aangetrokken waardoor dit plan gerealiseerd kan worden. Iedereen mag voor zijn eigen woongenot opkomen en tegenwerkers zwart maken is dan ook absoluut niet onze bedoeling. Maar dingen zeggen die niet waar zijn daar kunnen wij boos om worden. Hopelijk komen we op korte termijn tot een uiteindelijk goede oplossing waarbij alle betrokkenen gekend zijn.”

Toekomst

Hoewel de fabriek al vijf jaar zelf niet meer produceert zal Treurniet Mengvoeders niet uit Berkel en Rodenrijs verdwijnen. Nico en Steven Treurniet hebben de productie van hun mengvoeders met de eigen Treurniet-eigenschappen bij een collega in Haastrecht ondergebracht. Mede daardoor is het zeker dat Treurniet Mengvoeders niet uit het dorp zal verdwijnen. Het tweetal, uit een oud Berkels geslacht, is nu doende vervangende ruimte te zoeken waar te zijner tijd Treurniet Mengvoeders kan worden voortgezet.

Check Also

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de volgende stap gezet in de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel knipperende oranje lichten lijken in meerderheid op groen te springen, ook die van de Leefbaar 3B fractie. Of dat echt zo is zal blijken tijdens de bespreking in een gezamenlijke commissievergadering op 17 juni.

Geef een reactie