woensdag 21 augustus 2019 | week 34
Home » Lezersschrijven » Motie “Kinderpardon”

Motie “Kinderpardon”

Op donderdag 29 november 2018 is in de gemeenteraad van Lansingerland de motie “Kinderpardon” van GroenLinks in stemming gebracht. Met deze motie werd het College van B&W verzocht zich aan te sluiten bij de “Kinderpardon Gemeentes” en bij de regering en Tweede Kamer middels een brief te pleiten voor een verruiming van het bestaande kinderpardon.
Waar de meeste fracties (oppositie + ChristenUnie) openlijk voor de motie waren en de fractie van Leefbaar 3B de individuele leden de vrijheid liet in het steunen van deze motie, lieten het CDA en de VVD hun desinteresse voor dit onderwerp duidelijk blijken. De lichaamstaal van een aantal raadsleden bij deze partijen sprak boekdelen.
De fractiediscipline bij VVD en CDA zit blijkbaar dermate ingebakken, dat zelfs in zaken die niet gerelateerd zijn aan het coalitieakkoord van Lansingerland de fractieleden niet hun eigen afweging mogen/kunnen maken.
De C van Christen in CDA zou doen verwachten dat juist deze partij de individuele afweging van fractieleden zou toestaan, men heeft immers een landelijke traditie binnen de partij met eigen meningen van individuele fractieleden. In de bijdrage van hun fractievoorzitter dhr. M. Ruitenberg bleef de argumentatie steken op het feit dat wij moeten vertrouwen op de hogere instanties die over dit onderwerp zeggenschap hebben.
Door afwezigheid van een van de raadsleden staakten de stemmen op 16 vóór – 16 tegen. Hierdoor zal de motie op 20 december opnieuw in stemming worden gebracht.
Hoe een raadslid in de raadsvergadering op 20 december ook stemt, ik hoop dat hij/zij tijdens het kerstdiner een paar dagen later voor zichzelf kan verantwoorden dat hij/zij, met deze stem een bijdrage heeft geleverd aan een open, humane samenleving met een rijke geschiedenis in de opvang van ontheemden en vervolgden. Voor de gelovige raadsleden is er nog een tweede afweging te maken. Als zij later geoordeeld worden door Hem, zijn zij dan instaat Hem te overtuigen dat zij in hun aardse leven ten volle in Zijn geest gehandeld hebben.
Ik hoop dat in de tweede stemming op 20 december de fractiediscipline door alle partijen wordt vrijgegeven en dat ieder gemeenteraadslid in staat is zijn/haar eigen afweging te maken zonder last of ruggespraak.

T. Jansen
Bergschenhoek

Check Also

Broddelwerk

Met verbazing las ik het verslag in de Heraut van 24 juli over het volgende …

Geef een reactie