zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek » “Doorstromen naar appartement is een mogelijkheid, maar zeker niet verplicht”

“Doorstromen naar appartement is een mogelijkheid, maar zeker niet verplicht”

ALV Huurdersvereniging Lansingerland

“Doorstromen naar appartement is een mogelijkheid, maar zeker niet verplicht”

Bleiswijk – Een Algemene Ledenvergadering hoeft zeker niet saai te zijn. Dat bleek maandag 26 november in Parochiehuis Paddock in Bleiswijk: de zaal was goed bezet met leden van Huurdersvereniging Lansingerland. Het thema deze middag, ‘Horizontaal verhuren’, werd behandeld door gastspreker Bianca Kieneker van Woningcorporatie 3B-Wonen.

John Hofman

Na de vergadering te hebben geopend, stelde voorzitter Jacques van Schaik de nieuwe penningmeester ingaande 1 januari 2019, de heer Wil v.d. Berg voor. Zijn benoeming werd met algehele stemmen aanvaard.
Daarna kwam het thema aan de orde. Horizontaal verhuren duidt op het doorstromen van huurders vanuit een eengezinswoning naar een appartement: horizontaal/gelijkvloers. 3B-Wonen heeft Bianca Kieneker ingezet als ‘doorstroommakelaar’, dit naar aanleiding van signalen van huurders van eengezinswoningen. Bij het steeds ouder worden ontstaat de wens om kleiner, maar vooral gelijkvloers te gaan wonen. Het traplopen, drempels e.d. geeft steeds meer problemen en dan is een appartement de oplossing. De overheid zelf streeft er naar dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit mede om de alsmaar stijgende zorgkosten zoals die van verpleeghuizen te beperken. Het doorstromen naar appartementen stagneert enigszins. Niet iedereen wil gaan verhuizen. Men ziet er, mede door de leeftijd, erg tegenop en, zo bleek ook tijdens de vergadering, ook al blijft de huur hetzelfde, de servicekosten vormen vaak een obstakel: je bent uiteindelijk toch meer geld kwijt. Toch vallen die servicekosten op zich wel mee. Zoals het woord al zegt: je krijgt meer service, dus meer voordelen voor je geld. Zo zullen bijvoorbeeld de energiekosten lager worden. Het is nu eenmaal met alles zo: verbetering van huisvesting en het prettiger wonen op zich kost nu eenmaal iets meer.

Resultaat

Overigens wordt met het doorstromen wel rekening gehouden met iemands inkomen en de grootte van het huishouden. Het zogenaamde ‘woning op maat’ project, c.q. passend toewijzen. Een andere woning, meestal een appartement, kan het woongenot vaak vergroten en vooral de gezondheid ten goede komen.
De doorstroommakelaar boekt al resultaat. Er werden in december 2017 153 brieven verzonden en 83 huisbezoeken gebracht. Inmiddels hebben er 19 verhuizingen/doorstromingen plaatsgevonden. Dat komt mede doordat de leeftijd voor doorstromers is verlaagd naar 55 jaar.
3B-Wonen bemiddelt bij doorstroming. Inschrijven bij Woonnet Rijnmond is een vereiste om voor doorstroming in aanmerking te komen.
Na haar toespraak beantwoordde de spreekster vragen uit de zaal. Ze kon nog meedelen dat degenen die inmiddels zijn doorgestroomd, erg tevreden zijn. “Maar nogmaals: het is altijd vrijblijvend om je in te schrijven en heeft geen enkele verplichting dat je moet verhuizen naar een appartement.”
Ze beloofde de zorg over ‘meer huur door servicekosten’ mee te nemen en hierover met de huurders contact op te nemen. Overigens zal er in veel gevallen een stukje van de servicekosten weer worden ‘teruggegeven’ in de huursubsidie. 3B-Wonen wil beslist geen druk uitoefenen op het doorstromen onder het motto: ‘Oude bomen moet je zorgvuldig verplaatsen’.

Fusie

Directeur 3B-Wonen, Frans Wetering, deelde mee dat er zeer waarschijnlijk een fusie komt tussen 3B-Wonen en Bouwvereniging Onze Woning in Rotterdam/Hillegersberg, waaronder de woonwijk 110-Morgen. Vanuit de overheid wil men een verevening toepassen in de financiële situatie. De ene corporatie is nu eenmaal rijker dan de ander. Om te voorkomen dat de overheid een ‘greep in de kas’ doet, wil 3B-Wonen dit met een fusie voorkomen. “Liever geld besteden bij onze ‘buurman”‘, zei de directeur, “dan dat het ergens anders terecht komt”. Het woningbezit van Onze Woning sluit goed aan bij die van 3B-Wonen. “Ons woningbestand omvat slechts 35% appartementen, terwijl Onze Woning er veel meer heeft.” Meer informatie volgt nog via de Nieuwsbrief.
Na het officiële gedeelte was er nog een vragenspel en een rondvraag. Om deze vergadering gezellig af te sluiten kreeg elke bezoeker een tegoedbon mee voor een slagroomschnitt, beschikbaar gesteld door en te besteden bij Bakker Ammerlaan.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie