dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Algemeen » Jan de Jong sluit een mooie en gevarieerde loopbaan in het onderwijs af

Jan de Jong sluit een mooie en gevarieerde loopbaan in het onderwijs af

‘Je leert voor het leven’

Jan de Jong sluit een mooie en gevarieerde loopbaan in het onderwijs af

Lansingerland – Na zich bijna veertig jaar met hart en ziel, maar ook met een duidelijke visie op onderwijs te hebben ingezet op diverse plekken en diverse functies, heeft Jan de Jong op 28 november afscheid genomen van zowel zijn collega’s als de leerlingen in het Melanchthon Bergschenhoek, een van Jan z’n scholen.

Trees Borkus-Henskens

Jan had zich zijn afscheid anders voorgesteld. Hij hoopte de veertig jaar vol te maken in de CVO-scholen waarin hij werkte en waarvan hij een groot deel als directeur actief was. Problemen met zijn hart noopten hem de bakens te verzetten en dat is er mede de reden van dat hij zich nu, op 63-jarige leeftijd, gaat richten op zijn gezin, zijn hobby’s schilderen, gedichten schrijven, lezen en sporten, oppassen op de kleinkinderen en niet te ver vooruit kijkt. ‘Leef in het nu; met elke dag! Zorg dat je elastiek op de juiste spanning staat en pak regelmatig je rust, de ontspanning en de stilte’ staan daarin centraal.

Gestart op De Kring

Hagenaar Jan verliet met zijn diploma op zak in 1980 de Christelijke Pedagogische Akademie J.D. de Visser Smits. Toen toenmalig directeur Maarten Taal hem uitnodigde te komen solliciteren bij De Kring in Bleiswijk ging hij op die uitnodiging in. Met in zijn bezit de bevoegdheid Nederlands te geven, aktes rekenen/wiskunde en bijbelkennis/kerkgeschiedenis. Later ook bevoegd voor biologie. “Ik verhuisde naar de Marijkelaan in Bleiswijk waar een huis van de school stond. De Kring telde toen 170 leerlingen, maar als ik nu rondloop tussen 1700 leerlingen heeft de school nog steeds dezelfde cultuur als toen; die is nog steeds voelbaar. Op de diverse scholen werken nog steeds enkele collega’s uit de ‘Maarten Taal’ periode, maar ook de collega’s die daarna kwamen passen in die cultuur, want er is behouden wat goed is.”

Visie

Jan de Jong heeft een duidelijke visie op kinderen. “Ze moeten zich op school zowel veilig als welkom voelen en kunnen werken in een eigen ontwikkelingslijn. Begin met waarderen en niet met selecteren, maar blijf wel realistisch. We hebben altijd extra inzet voor kwetsbare kinderen en ik vergeet nooit de uitspraak van Maarten Taal ‘Onze Lieve Heer heeft geen onvoldoendes gemaakt!’.” Na twee Bleiswijkse jaren ging Jan ook biologie geven. “Met variaties in werkvormen en leeractiviteiten: microscopie, natuurpaden, varkensharten, koeienogen, schooltuinopdrachten, dertig soorten dieren in de klas, enzovoort. Uiteindelijk koos ik vanaf het derde jaar bewust voor dat vak. Puur praktijkonderwijs met verwonderen, liefde voor de natuur en het openen van ogen.” Na drie jaar werd hij afdelingshoofd en leerjaarcoördinator van de onderbouw en was hij tevens verantwoordelijk voor de pr en de werving. “We stelden acht koffers met informatie over onze school samen en brachten die in tien weken rond op alle 80 basisscholen in zowel Lansingerland als de regio. In het begin trok de school veel leerlingen uit Rotterdam, maar dat veranderde van lieverlee. Aan de Rembrandtlaan groeiden we van 250 naar 350 leerlingen en verder naar de 700. De reden? Centraal stond bij ons: doe waar je goed in bent en wat je aan kunt. Er mochten geen leerlingen uitvallen. Langzaam maar zeker veranderde De Kring van school met tuinbouwonderwijs naar algemeen vormend en praktisch onderwijs voor elk vak. De AVO vakken werden belangrijker en de school groeide in populariteit door uitstel van studie- en beroepskeuze. Nico van Koningsveld zou directeur worden maar viel weg. Ik zou eigenlijk naar Melanchthon in Schiebroek gaan, maar bleef in Bleiswijk en werd directeur.”

Uitbreiding

In 1992 werd De Kring onderdeel van Christelijke Scholen Gemeenschap Melanchthon en in 1996 opende De Blesewic de deuren. Na vier jaar in De Lozanje gehuisvest te zijn kon in 2000 de nieuwe school in gebruik worden genomen met daarnaast nog een aantal lokalen van De Peerenboom. Jan werd clusterdirecteur van beide scholen. “De rode draad in mijn loopbaan was uitbouw, noodbouw, nieuwbouw! Maar ook vernieuwing, want in 1988 hadden we al vier computers in het lokaal en niet veel later een heel computerlokaal mede dankzij sponsoren; heel bijzonder voor die tijd. Ook de maatschappelijke stage en keuzemodules deden hun intrede.” Jan Koelinga werd directeur van De Kring, zodat Jan zich helemaal kon concentreren op De Blesewic. “Maar er werd ook nagedacht over een nieuwe school in Lansingerland door de grote groei in aanmeldingen. Er kwam permissie voor een nieuwe havo/vwo. Er werd gestart in noodlokalen; voor 88 leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek. Ik verliet De Blesewic in 2005 en werd de eerste directeur van Melanchthon Bergschenhoek. In 2010 kon Melanchthon Bergschenhoek worden geopend. Een gebouw dat met pioniers werd gerealiseerd, waardoor het kon worden aangepast aan onze manier van werken.” In 2012 werd Jan clusterdirecteur van De Blesewic en Bergschenhoek.

Volgelingen

“Opbouwen, ombouwen, ander leiderschap, trekken, voorganger, pionier, richting aangevend; dat ligt me wel, maar je moet wel volgelingen hebben. De cultuur moet passen, kaders en richting moeten duidelijk zijn met veel speelruimte voor de mensen. Ik was niet van de getallen, meer van de intuïtie. Ik heb op alle drie de scholen goede mensen om me heen gehad die supplementair aan mij waren en meer hadden met getallen en cijfers: Jan Koelinga, Marianne de Bie en Gesinus Hospes. In al die jaren heb ik de hele opzet van ons onderwijs meegemaakt in Lansingerland en veel kunnen en mogen bijdragen aan de bouw; ik kreeg alle ruimte om naast onderwijzer en schoolleider ook ondernemer en eigenaar te zijn. Ik voel me gewaardeerd door zowel collega’s als leerlingen en kijk terug op een mooie en gevarieerde loopbaan!”

Check Also

Gespot!

Gespot! Berkel en Rodenrijs – Woensdagavond zag Frits Vonk in de Groenzoom de inmiddels in …

Geef een reactie