dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Algemeen » Oecumenische Adventszangdienst

Oecumenische Adventszangdienst

Bleiswijk – Op zondag 9 december organiseert het IKO om 19.00 uur de jaarlijkse Adventszangdienst in de R.K. Parochie aan de Hoefweg. Deze oecumenische dienst wordt verzorgd door leden van de vier deelnemende kerken. De bekende samenzangliederen en de gebeden staan in het licht van het komende Kerstfeest. De overdenking wordt verzorgd door Piet Groen en muzikale medewerking is er van Sietse Wassenaar, Bianca de Vrind en Tjakko Kruit.
In de IKO diensten is de eerste collecte altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel worden bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Rotterdam.
Het Interkerkelijk Overlegorgaan verzorgt al vele jaren de oecumenische diensten van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente De Driehoek. Deze samenwerkende kerken nodigen een ieder van harte uit voor zondag 9 december. Na afloop is er de gebruikelijke gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

Check Also

Directeur ELM zet ‘robijn’ achter zijn naam

Kruisweg - In alle vroegte werd Wouter van de Vendel donderdagochtend 9 mei compleet verrast door zijn medewerkers. Die hadden de kalender goed bijgehouden en geconstateerd dat hun directeur die dag precies 40 jaar werkzaam was bij het bedrijf aan de Kruisweg. Dat robijnen jubileum moest gevierd worden!

Geef een reactie