woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Digital Greenhouse, Fossielvrije Glastuinbouw en Hybride Leren

Digital Greenhouse, Fossielvrije Glastuinbouw en Hybride Leren

Digital Greenhouse, Fossielvrije Glastuinbouw en Hybride Leren

Lansingerland – Wageningen University & Research Glastuinbouw, Delphy Improvement Centre, DLV Glas & Energie consultancy en het Lentiz MBO Oostland dienden samen een subsidieaanvraag in voor de realisatie van twee projecten op het gebied van energietransitie en digitalisering in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De gemeente Lansingerland ondersteunt dit project financieel.

Peter Tetteroo

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag kende tot grote vreugde van de aanvragers een projectbijdrage ter hoogte van € 525.000,- toe. De realisatie van het ‘Digital Greenhouse’ en ‘Fossielvrije Glastuinbouw’ vindt plaats op het terrein van het Horti Science Parc te Bleiswijk. Wethouder Albert Abee, Samir Amghar (senior beleidsadviseur Geenport), Cees de Jong (directeur MBO Oostland en Melanchthon Berkroden in Lansingerland), Jan-Willem de Vries (Wageningen University & Research Glastuinbouw), Aad van den Berg (Delphy Improvement Centre) en Evelien Franken (manager Lentiz Onderwijs Groep) kwamen bijeen in het gemeentehuis om even stil staan bij dit heugelijke feit en vertelden over hun plannen.

Kassen

Het Delphy Improvement Centre is een kassencomplex waar men nieuwe teeltconcepten en technische installaties ontwikkelt die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Onderdeel van het Improvement Centre is het Horti Experience Centre, een opleidingscentrum voor studenten en trainees uit de gehele wereld. In samenwerking met Wageningen University & Research Glastuinbouw wordt binnenkort het Digital Greenhouse opgeleverd. Met Digital Greenhouse wordt door toepassing van kunstmatige intelligentie, de groenteteelt computergestuurd. Binnenkort wordt een demonstratiecomplex van vier kassen opgeleverd op het Horti Science Parc Oostland. De kassen zijn volledig fossielvrij en voldoen aan de toekomstige duurzaamheidseisen. De resultaten uit Fossielvrije Glastuinbouw leiden tot grote verschuivingen in de energiebehoefte van de kassen.

Hybride leren

Wat is hybride leren? Cees de Jong legt het uit: “De studenten leren voor 50% op school en 50% in het bedrijf. Daar leren ze in de praktijk hoe er leiding gegeven wordt, hoe de teeltprocessen lopen, hoe de digitale ondersteuning ingezet wordt, ze maken kennis met alle aspecten van het productieproces”. Jan-Willem de Vries vindt dat de studenten groene vingers moeten hebben om het werk goed te snappen en uit te voeren. Het hebben van die groene vingers betekent niet het goed kunnen poten van planten en tomaten plukken, maar wel dat ze inzicht krijgen in de groeiprocessen. Simpel gezegd: ‘Tomaten groeien anders dan komkommers en paprika’s ook weer anders. Daar komt veel plantenkennis en digitale kennis en vaardigheid bij kijken. Wat de cirkel rond maakt is dat senior medewerkers van de samenwerkende bedrijven deels vrij gemaakt kunnen worden om de studenten te begeleiden in de praktijk. Aad van den Berg van Delphy benadrukt het belang van het samenwerken met het onderwijs nog eens door te zeggen dat er momenteel een groot tekort is aan de genoemde ‘groene vingers.’

Toekomst

De resultaten van de twee projecten komen beschikbaar voor de gehele Nederlandse glastuinbouwsector en worden ingezet voor het toekomstbestendig maken en houden van het toonaangevende glastuinbouwsector in de Metropoolregio, één van de topsectoren van Nederland. De greenportbedrijven in deze regio leveren met een exportwaarde van ruim vijf miljard euro en een productiewaarde van ruim drie miljard een grote bijdrage aan de regionale economie. De invoering van ‘Digital Greenhouse’ en ‘Fossielvrije Glastuinbouw’ verandert de Nederlandse tuinbouwproductie op wereldschaal compleet. Een belangrijke bijvangst van deze projecten is het ontstaan van groeiende werkgelegenheid in de regio in het algemeen en Lansingerland in het bijzonder. Je kunt aan de slag met je groene vingers!

Check Also

Drukbezochte Ledenvergadering Ondernemend Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 10 april hield Ondernemend Lansingerland de Algemene Ledenvergadering bij Muller ##+## Co. De avond was een succes, mede door de gezellige ambiance en de enigszins andere opzet van de avond.

Geef een reactie