zondag 15 september 2019 | week 37
Home » Politiek » De hoognodige dijkverbetering langs de vaarten is bijna klaar
Eén van de laatste stukjes dijk die nog verstevigd en verhoogd worden. De karakteristieke treurwilg bij het huis van Elzelien en Bas van Zwienen aan de Leeweg moet helaas het veld ruimen.

De hoognodige dijkverbetering langs de vaarten is bijna klaar

Hoogheemraadschap van Delfland

De hoognodige dijkverbetering langs de vaarten is bijna klaar

Berkel en Rodenrijs – Dinsdagmiddag 27 november jl. bedankten Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap Delfland en wethouder Simon Fortuyn bewoners aan de Leeweg voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden van de dijkverbetering. We mochten mee met het hele team dat hierbij betrokken is en kregen een kijkje achter de schermen.

Freek J. Zijlstra

Inwoners van Berkel en Rodenrijs zal het de laatste jaren niet zijn ontgaan dat er groot onderhoud is gepleegd aan de dijken langs de gezichtsbepalende vaarten van het dorp. Een grootscheepse operatie waarbij bestaande beschoeiing en begroeiing verwijderd moesten worden en vervolgens klei voor ophoging teruggelegd. Op sommige stukken was de verzakking en/of indikking van de dijk zo fors, dat er wel 40 centimeter klei aangebracht moest worden. Volgens de deskundigen verzakt een dijk door bodemdaling jaarlijks zo’n 1 centimeter. Dus niet de hogere waterstand (die wordt constant gehouden), maar de afnemende dijkhoogte kan problemen veroorzaken.

In goed overleg

De aanleiding van dit grootschalige project was de wateroverlast in juli 2011. Dat zette de situatie op scherp en het Hoogheemraadschap besloot zo snel mogelijk daarna te beginnen met de renovatie van de kritieke plekken in de dijken. Nu kan teruggekeken worden op een succesvolle operatie die z’n voorlopige voltooiing krijgt bij de laatste 500 meter dijk aan de bewonerskant aan het begin van de Klapwijkseweg. In die zes jaar is in totaal 13 kilometer dijk aangepakt in drie verschillende projecten. Het laatste project omvatte 6 kilometer dijk en bij de verbetering daarvan was uitvoerderscombinatie GMB-Oldenkamp betrokken. De uitvoerders hebben in die zes jaar voet op de bodem van 300 percelen gezet. Want, de dijk aan de bewonerskant ligt op de grond van de eigenaar. Voordat de spa de grond in gaat en met verbetering van de dijk begonnen wordt, vindt er daarom een aantal keren overleg plaats met de bewoners, over het noodzakelijk verwijderen van beplanting, bebossing en bestrating. En natuurlijk hoe het in goede staat teruggebracht wordt, naar volle tevredenheid van de bewoners. Er wordt gras gelegd of ingezaaid en nieuwe bestrating of grind wordt aangebracht. Op een manier zodat de afwatering altijd richting water gaat. Soms moet bij groot hoogteverschil tussen dijk en woning er een extra (betonnen) damwand achter de dijk worden aangebracht.

Dienende overheid

Marcel Houtzager noemt zichzelf ‘wethouder waterveiligheid’. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland en bij dit project eindverantwoordelijk voor de verbetering en het onderhoud van waterkeringen. Hij heeft een jaarlijks budget van € 8 miljoen voor groot onderhoud aan de dijken in Delfland. Het is zijn missie om iedereen bewust te laten zijn van water en waterveiligheid. Hij weegt algemene belangen en die van omwonenden zorgvuldig af. Groen in de woonomgeving kan water opvangen, in samenhang met genoeg sloten of grachten. De daarachter liggende woonwijken moeten ook droge voeten blijven houden en dat is de reden dat de dijken langs de Noordeindseweg, de Rodenrijseweg en de Klapwijkseweg groot onderhoud nodig hadden. Bovendien vindt Houtzager water ook belangrijk, omdat het de leefomgeving mooier maakt. Dan moet het natuurlijk wel schoon water zijn dat niet stinkt. Houtzager wil graag met inwoners in contact komen, een extra reden om tijdens de laatste fase van dit project met het team bij de bewoners van de huizen langs de Klapwijkseweg aan te bellen, de bewoners voor hun medewerking te bedanken en onze krant daarvan getuige te laten zijn.
Wethouder Simon Fortuyn vertelt met trots dat voor de recente dijkverhogingen vette klei uit het gebied rond de IJssel is gehaald, daar waar hij naar eigen zeggen een ‘vakantiewoning’ heeft. Fortuyn is blij dat de projecten binnenkort goed afgesloten worden. Het werken aan de dijk is echter nooit af. In de toekomst worden de waterkanten langs de wegen, voor zover die niet al gedeeltelijk zijn gedaan, aangepakt. Er zullen echter eerst verkennende werkzaamheden aan enkele kades plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van lichtere materialen.

Check Also

PvdA wil bouw 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens

Lansingerland - In het kader van de discussie binnen de gemeenteraad over de bouw van huizen voor lage en middeninkomens laat de PvdA in een opiniestuk weten 1000 woningen extra te willen bouwen voor deze inkomensgroepen. De bouw van 1000 extra woningen is volgens de PvdA de enige manier is om lage, modale en middeninkomens en doelgroepen zoals jongeren en ouderen in Lansingerland op termijn van een woning te voorzien. In onderstaand opiniestuk schetst Petra Verhoef, fractievoorzitter van de PvdA de zienswijze van haar partij.

Geef een reactie