dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Herontwikkeling locatie De Snip stapje dichterbij

Herontwikkeling locatie De Snip stapje dichterbij

Herontwikkeling locatie De Snip stapje dichterbij

Lansingerland – Donderdag 8 november jl. ondertekenden wethouder Simon Fortuyn en een aantal Bleiswijkse ondernemers een intentieverklaring over de herbouw van een multifunctioneel pand op de locatie waar nu nog De Snip staat.

Freek J. Zijlstra

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd in raadscommissie Samenleving nog een discussie gevoerd of De Snip een nieuwe bestemming als cultuurhuis zou kunnen krijgen. Kort daarna stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland en kon Alliantie Behoud ’t Web uitvoering gaan geven aan hun plannen. Het college van b. en w. kondigde aan verder te gaan met het uitwerken van een toekomstbeeld voor De Snip. Het college kwam inderdaad met een plan van aanpak, maar commissie Samenleving kon medio oktober 2017 niet kiezen uit dit ‘nog niet voldragen plan’ en stuurde het college terug naar de tekentafel. De toekomst van De Snip bleef daardoor voor gebruikers onzeker en een besluit over eventuele verkoop werd aangehouden. Tijdens een Beeldvormingsavond voor gemeenteraadsleden werden op woensdag 27 juni jl. plotseling vergevorderde plannen gepresenteerd. Begin oktober steunde de commissie de intentieverklaring van het college om de locatie van De Snip te gaan herontwikkelen. Er bleek slechts één marktpartij met een uitgewerkt plan voor deze locatie gekomen te zijn.

Bindend, bruisend en boeiend

Met de herontwikkeling van dit derde ‘plein’ aan de Dorpsstraat wordt tegemoet gekomen aan de opdracht om het centrum van Bleiswijk ‘bindend, bruisend en boeiend’ te maken. Dit plein bij de nieuwbouw en het Medisch Hart Bleiswijk moet echter wel nog voldoende parkeerplaatsen blijven bieden. De ‘gezelligheid’ moet dus vooral komen van het hoekterras en de groenvoorziening.
Men noemt de nieuwbouw ‘het onder één dak brengen van welzijn, zorg en wonen’. Het wordt feitelijk een verlengstuk van het naastgelegen Medisch Hart Bleiswijk. De organisatie Secerno heeft een sterke inbreng bij de ontwikkeling, de invulling met gebruikers en het coördineren ervan. De plannenmakers denken kleinschalig 11 verzorgingswooneenheden en 10 aanleunwoningen voor ouderen te realiseren. Ook wordt de suggestie gewekt dat personeel ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ werkzaam zou kunnen zijn in het restaurant. Voor exploitatie van dat restaurant heeft zich overigens nog niemand gemeld. Vooralsnog is op de begane grond ruimte gereserveerd voor het historisch museum en het zorg- en servicepunt van de gemeente.

Hooggespannen verwachtingen

Bij de ondertekening van de intentieverklaring stelde wethouder Fortuyn vast dat na het vertrek van de bibliotheek er een einde gekomen lijkt te zijn aan een langdurig proces van onduidelijkheid. Marktonderzoek heeft geleid naar een levensvatbaar verdienmodel dat gerealiseerd kan worden, waarbij vastgoed ingezet wordt voor extra vraag naar zorgwoningen. De ligging is uniek en Fortuyn is er daarom van overtuigd dat dit gebouw een nieuwe spilfunctie zal gaan vervullen.
Te zijner tijd zal een meer gedetailleerde uitwerking als bestemmingsplan nog in de commissie en raad voorbijkomen. De verwachting is dat de nieuwbouw begin 2021 gerealiseerd zal zijn. Dan zal ook blijken of aan alle verwachtingen voldaan kan worden.

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.

Geef een reactie