maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek » Reis naar China levert resultaten op

Reis naar China levert resultaten op

Reis naar China levert resultaten op

Lansingerland – De Nederlandse regering ontving deze maand een delegatie met daarin de premier van China om samen de betrekkingen aan te halen en te bekijken in hoeverre ze iets voor elkaar en elkaars ondernemingen kunnen betekenen. Eerder dit jaar echter heeft de gemeente Lansingerland – als meest innovatieve glastuinbouw gemeente wereldwijd – op uitnodiging van de Provincie Zuid-Holland (PZH) deelgenomen aan de Agri- and Horticultural Trade Mission to China.

Trees Borkus-Henskens

Doel van de gemeentelijke deelname was om haar lokale bedrijfsleven – actief in China – op overheidsniveau te ondersteunen bij hun activiteiten en om markttoegang te verschaffen voor de glastuinbouwsector als geheel. Toonaangevende Lansingerlandse bedrijven als Koppert, Anthura, Codema, KG Systems, SVIHG en Delphy namen deel aan de missie. Codema tekende een intentieverklaring met haar Chinese partner Futong en Delphy reikte certificaten uit aan haar Chinese studenten horticulture. Ter ondersteuning van de Lansingerlandse bedrijven en voor het openen van de Chinese markt voor andere bedrijven uit het glastuinbouwcluster ondertekende de gemeente Lansingerland in de persoon van wethouder Albert Abee een intentieverklaring (Memorandum of Understanding) met de gemeente Xingtai.

Actief in China

Codema uit Bergschenhoek is al vanaf 2008 actief in China. Commercieel directeur Gideon de Jager reisde met het Lansingerlandse gezelschap mee. Terugkijkend op de reis weet hij als geen ander: “Zaken doen in China vergt een andere aanpak dan met welk land dan ook. Je moet de onderhandelingstechniek leren begrijpen. In 2009 kregen wij onze eerste opdracht en nu zijn we zover dat we er eind dit jaar een eigen vestiging kunnen openen. We moeten zijn daar waar onze klanten zijn. We hebben inmiddels vijftien projecten in de grootschalige tuinbouw en wat nog belangrijker is; we hebben de manier van zaken doen leren kennen. Want je kunt nog zo goed zijn en schitterende oplossingen bieden, de mensen waar we zaken mee doen vinden het ook belangrijk dat er lokaal service wordt verleend. We zoeken partners waar we goed mee kunnen samenwerken in een langdurige relatie.” “China gaat heel hard,” heeft ook wethouder Albert Abee tijdens de handelsmissie ervaren. “Als na lang onderhandelen de knoop is doorgehakt dan gebeurt het ook!”

Meerwaarde

De vertegenwoordigers van de dertig bedrijven maakten indruk, maar in China stelt een bezoek pas echt iets voor als ook de overheid van de partij is. Dan heeft een bezoek nog een grotere meerwaarde. “Er ligt in China nog een mooie uitdaging, maar daar moeten we secuur mee omgaan,” is de overtuiging van De Jager. “We willen graag onze kennis en ervaring daar heen brengen, want de handelsgeest zit in de Nederlander. Maar we moeten die kennis wel zelf blijven vasthouden. En wat kunnen wij in China leren? De digitalisering is veel verder dan hier!” Gideon ziet een toekomst voor zich waarbij kassencomplexen autonoom kunnen functioneren. “Binnen drie tot vijf jaar staat daar een dergelijk complex.”

Contacten en afspraken met China kennen veelal lange processen, maar toch zijn er al mooie resultaten geboekt. Kijkend naar de handelsmissie heeft de Lansingerlandse delegatie het bedrijf CAU Futong uitgenodigd voor een Fact-finding missie naar de gemeente om te onderzoeken of het een geschikte locatie is voor vestiging. De gemeente heeft een dertigtal Chinese bedrijven ontvangen. De lijntjes met de Nederlandse Ambassade in Beijing zijn ingekort en de relatie met de Provincie is aangehaald, evenals de relatie met het Chinese bedrijf SVIHG. Inmiddels is deelname aan de Expo 2019 in China besproken; als het bedrijfsleven er prijs op stelt sluit de gemeente aan. De dit jaar aan de handelsmissie deelnemende Lansingerlandse bedrijven Anthura, Koppert, Codema, KG Systems, SVIHG en Delphy hebben deze als geslaagd ervaren.

Check Also

Cultuurhuis Blok B in Berkel

Lansingerland - Op woensdag 10 april wordt in het gemeentehuis om 20.00 uur voor raadsleden en belangstellenden een beeldvormende avond over het Cultuurhuis Berkel gehouden. Cynthia Dekker van Rotterdam Festivals presenteert de resultaten van het onderzoek naar de culturele profielen van de inwoners van Lansingerland. Vervolgens neemt Dick te Winkel van BMC u mee langs de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek en presenteert hij het concept voor een cultuurhuis in Berkel.

Geef een reactie