woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » Lezersschrijven » Hoezo parkeerprobleem?

Hoezo parkeerprobleem?

Ik sluit mij helemaal aan bij het ingezonden stuk van de heer Lansberger m.b.t. de verlichting van de Landscheidingsweg. Het artikel met betrekking tot het parkeerprobleem in De Heraut van 17 oktober sluit daar prima op aan.
Wethouder Simon Fortuyn start een proeftuin om het parkeerprobleem bij metrostation Rodenrijs aan te pakken. Ik zou zeggen: meneer de wethouder, denk nog eens terug aan het moment dat de tijdelijke bushalte bij de Bonfut werd opgeheven ondanks protesten om dat niet te doen. De bushalte die daarvoor in de plaats kwam ligt in een gedeelte van het park waar men in het donker liever niet alleen staat of waar men niet kan komen als men slecht te been is. Volgens mij was de partij van de wethouder destijds ook groot voorstander van het opheffen van de tijdelijke bushalte.
Bedenk dat het niet toevallig is dat velen liever de auto pakken dan per fiets over het onverlichte stuk fietspad tussen Wildersekade/Bonfut en metrostation Rodenrijs. Blijkbaar wordt dat niet van verlichting voorzien omdat het onderdeel is van Rotterdam.
Bedenk dat er geen bewaakte fietsenstalling is bij metrostation Rodenrijs. Zelfs geen camera op basis waarvan men kan terugzien wie de fietsendieven zijn. Fietsendiefstal is immers een groot probleem bij dat metrostation.
Kunnen dit misschien de redenen zijn dat men liever de auto dan de fiets of het OV pakt. Wellicht liggen de oplossingen voor het parkeerprobleem veel dichterbij dan u denkt.

Peter Hoppen
Berkel en Rodenrijs

Check Also

Oproep: stop de houtkap!

Bent u ook verontrust en verontwaardigd over de almaar aanhoudende bomenkap in onze gemeente? Ik …

Geef een reactie